Velké Meziříčí má novou kulturní památku, barokní boží muka

Boží muka z počátku 18. století ve Velkém Meziříčí

Na území Velkého Meziříčí se nachází nová kulturní památka. Zdejší svatovavřinecká boží muka z počátku 18. století získala památkovou ochranu.

Raně barokní sloupková kamenná boží muka se nacházejí na východním okraji horáckého města v ulici Karlov a jsou umístěna na základně tvořené čtvercovou kamennou deskou s rytým letopočtem 1705 a iniciálami L. R. W. Boží muka vrcholí segmentově zaoblenou kaplicí se zaklenutými nikami, které jsou opatřeny barevnými obrázky znázorňujícími sv. Vavřince na severní straně a sv. Cyrila a Metoděje na jižní straně kaplice.

„Svatovavřinecká boží muka ve Velkém Meziříčí tvoří důležitý orientační bod a především působivý příklad drobné sakrální architektury s výraznou estetickou hodnotou a neopomenutelným duchovním rozměrem,“ konstatoval ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Objekt představuje vysoce hodnotnou ukázku datované kamenosochařské práce a výrazně zušlechťuje okolní krajinný rámec. Dominantní, volutami zdobená hlavice je typologicky shodná s řadou dalších památkově chráněných kamenných božích muk na Horácku (např. Velká Losenice, Hamry nad Sázavou, Nové Veselí, Cikháj, Žďár nad Sázavou atd.) a svědčí tak o širší oblibě a obecném rozšíření tohoto typu hlavice na přelomu 17. a 18. století.

Místo duchovního zastavení i orientační bod v krajině

Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či křižovatkách a označují zajímavá místa (místa dalekého rozhledu, přírodní zajímavosti, významné bitvy nebo neštěstí), hranice pozemků nebo správních území obcí.

“Přelom 17. a 18. století je obdobím, kdy ve městech probíhaly četné církevní slavnosti, které jako cíl procesí využívaly nejen hlavní sakrální stavby ale také drobné architektonické prvky umístěné v okolní krajině. K jednotlivým zadavatelům se vedle církve a vrchnosti stále častěji řadili i měšťané, kteří své bohatství a získané postavení demonstrovali právě objednávkou výstavby drobných sakrálních staveb,” vysvětlil Macků. V oblasti českomoravské vrchoviny nalezneme přibližně 300 božích muk, která tvoří důležitou součást památkového fondu.

Zdroj a foto: NPÚ

Související články

Přečtěte si  Nová cesta pro olomoucké Moravské divadlo a filharmonii. Odborná analýza doporučuje sloučení do jednoho subjektu

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*