Zahrádky musí ustoupit ochraně proti povodním, rozhodlo vedení Olomouce

Impulsem pro výstavbu rozsáhlé ochrany Olomouce byla ničivá povodeň z roku 1997.

Olomouc se připravuje na další budování protipovodňové ochrany na řece Moravě. Zatímco podobu třetí etapy ukáže teprve architektonická soutěž, čtvrtá už má zelenou a odstartuje v příštím roce. Nahradí zdejší zahrádkářskou kolonii na pravém břehu řeky.

Jako první začne výstavba části na Nových Sadech, zvaná IV. A etapa. Už má platné stavební povolení a v příštím roce může odstartovat. “Na rozdíl od právě realizované II.B etapy v podobě stavby nového mostu a náplavky, která je silně limitovaná okolní zástavbou, a tím velice technicky náročná, nabízí etapa IV.A možnost propojit protipovodňovou ochranu s revitalizací vodního toku za využití přírodě blízkých opatření,” informovala tisková mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doleželová.

Podle vedení Olomouce tedy po dokončení nejen ochrání život a majetek tisíců obyvatel na jihu města, ale podpoří také život v nově vzniklých biotopech. „Navržený souběh revitalizace řeky a její nivy s protipovodňovou funkcí je tady efektivním a moderním přístupem k ochraně velkého města před povodní. Je to takříkajíc spojení příjemného s užitečným. Pomoc přírodě znamená v tomto případě také ochranu pro lidi,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Zmiňovaná část protipovodňových opatření zahrnuje zejména pravý břeh u čistírny odpadních vod. Ten se sníží a řeka Morava se propojí se zbytkem historického koryta na levém břehu, které má dnes charakter mrtvého ramene odříznutého od řeky.

„Na pravém břehu tak vznikne členitá plocha protkaná paralelními říčními ramínky a tůněmi, dojde zde zároveň i ke zvětšení plochy omočeného koryta. Při zvýšeném průtoku v řece bude navíc každoročně docházet k zaplavení pravobřeží o rozloze přibližně pět hektarů,“ doplnil ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Michal Servus.

Zahrádky musí zmizet

Na pravém břehu se dnes nachází zahrádkářská kolonie, kterou město zahrádkářům pronajímá. Bude muset ustoupit protipovodňovým opatřením. Nájemci těchto pozemků podali na krajský úřad odvolání proti plánované výstavbě protipovodňových opatření, hejtmanství však jejich žádost zamítlo. Upravené řešení, které navrhovali zahrádkáři, by totiž podle závěru krajského úřadu nemohlo splnit dostatečnou ochranu před povodní.

Mapa výstavby protipovodňových opatření Olomouce

Pozemky k zahradničení si zde lidé od města pronajímali na dobu určitou, která končí letos v listopadu. “Zmíněné území je totiž už od roku 1998 v územním plánu vymezeno právě pro realizaci protipovodňových opatření. Ta po dokončení úpravy pravého i levého břehu ochrání životy i majetek Olomoučanů na jižní straně města,” sdělila mluvčí města Jana Doleželová.

Přečtěte si  Olomouční radní podpořili variantu výstavby multifunkční haly na ulici Velkomoravské ve spolupráci se soukromým investorem

Více než tři tisíce obyvatel v městských částech Nové Sady, Hodolany, Holice a Nemilany bude pole nídíky možnosti rozlivu povodňové vlny chráněno před ničivými následky povodní, stejně tak jako řada podniků nebo výzkumná pracoviště univerzity, která se zde nacházejí.

Efekt protipovodňové ochrany potvrzuje také krajský úřad ve svém rozhodnutí o odvolání. Podle něj „nelze význam zahrádkářské činnosti uzavřené skupiny osob poměřovat s významem výstavby protipovodňových opatření pro ochranu lidských životů i majetků v rozsáhlém území podél vodního toku Morava.“ Dokončení všech součástí protipovodňové ochrany města bude mít totiž v budoucnu pozitivní dopad nejen na území města Olomouce, ale i na území níže po toku položených obcí.

Opatření pomůže zadržet vodu v krajině

Přírodě blízká opatření, která městská zástavba neumožňuje, jsou zde podle vedení města reálná. “Nejpřirozenější způsob, jak snížit hladinu povodňových průtoků, je rozšířit říční koridor a využít tlumivý rozliv do nivy. Revitalizace vodního toku a jeho nivy tak uvede v chod jeho přirozené ekosystémové služby, včetně zadržení vody v krajině a protipovodňové ochrany,” vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Loyka.

„To, co nám jako svou klíčovou schopnost nabízejí lužní lesy Litovelského Pomoraví, tedy zadržení vody v krajině, si zde částečně dokážeme vybudovat sami. Prakticky vlastně tím, že řece navrátíme její přirozenost,“ dodal Loyka. Pomůže to podle něj i biodiverzitě. “Za pár let tak můžeme v řece pozorovat nové druhy ryb, velkých mlžů či korýšů a v okolí řeky hnízdiště dalších ptáků.”

Protipovodňová opatření se týkají toku řeky Moravy na území Olomouce. Úsek má celkem čtrnáct kilometrů. Výstavba je rozdělena do čtyř fází. První a druhá, byly budovány v letech 2006–2022. Třetí etapa je v předprojektové přípravě a chystá se architektonická soutěž. Čtvrtá etapa odstartuje příští rok a má trvat do roku 2028. Impulsem k vybudování ochrany byla ničivá povodeň z roku 1997.

Zdroj a foto: město Olomouc, Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*