Ze Sněžníku zmizí zbytky Liechtensteinovy chaty, po padesáti letech

Zbytky Lichtenštejnovy chaty na jihovýchodním svahu Králického Sněžníku.

Více než čtyři sta tun stavebního odpadu leží v národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, na jihovýchodním svahu, necelých pět set metrů od stejnojmenného vrcholu. Liechtensteinova chata byla zdemolována v roce 1971, odpad byl ale tehdy ponechán na místě. Práce ochranáři zahájili v tomto týdnu, dokončeny by měly být koncem října.

„Do národní přírodní rezervace skládka stavebního odpadu nepatří. Před zahájením prací jsme ze staveniště přesadili vzácné druhy rostlin, například jestřábník sněžnický. Ten je místním endemitem a nikde jinde na světě neroste. Po původní chatě tu zůstane jako připomínka jen nízká zídka, která bude sloužit návštěvníkům jako odpočinkové místo,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.      

Na místě se nachází přes čtyři sta tun stavebních materiálů od betonu, přes cihly, sklo, železo, ocel až po směsné komunální odpady, nemalý podíl tvoří i nebezpečné materiály obsahující azbest, především azbestocementová střešní krytina. Kvůli citlivosti zdejší přírody a velmi špatné dostupnosti území byl pro transport demoličního materiálu k nejbližšímu odvoznímu místu zvolen vrtulník. Vybourané a vytříděné materiály pak budou přeloženy na nákladní automobily a odvezeny k likvidaci.

Jednu ekologickou zátěž nahrazuje jiná

„Paradoxem je, že zatímco se snažíme z jednoho úbočí Králického Sněžníku ekologickou zátěž odstranit, na polské části vrcholu právě další taková vyrůstá,“ doplnil Petr Šaj s poukazem na kontroverzní rozestavěnou rozhlednu.

Liechtensteinova chata (Liechtensteinschutzhaus) byla vybudována v letech 1906–1912 a sloužila pro turistickou veřejnost jako ubytovací a stravovací zázemí. V 60. letech minulého století začala v důsledku špatné údržby postupně chátrat. V roce 1971 byla zdemolována. Celkové náklady na likvidaci ekologické zátěže činí necelých jedenáct milionů korun.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*