Zlín zvýší nájemné u městských bytů pronajatých před rokem 2021, systém má být spravedlivější

Rada města Zlín na konci ledna schvália změny cen některých obecních bytů. Jedná se o byty, k nimž byly sjednány nájemní smlouvy před rokem 2021, a výše nájemného je u nich výrazně nižší, než u nově uzavíraných smluv.

Nastala situace, kdy ve stejných bytech, ať už lokalitou či dispozicemi, je výrazný rozdíl mezi cenou nájmu. Díky narovnání cen bude podíl získaných prostředků, které se pak vrátí  do rekonstrukcí bytů, spravedlivější. Navýšení nájemného navíc umožní urychlit práce na rekonstrukcích bytů, z čehož budou profitovat právě nájemníci,“ vysvětlil člen Rady města Zlína, Jiří Robenek, který má na starosti bytovou problematiku a dodal: „Nárůst nájmů v městských bytech by měl být v řádech korun až několika desítek korun. I přes zdražení bude bydlení v bytech vlastněných radnicí stále jednou z finančně nejdostupnějších možností – komerční nájemné se pohybuje od 150 do 250 Kč/ m²/měsíc.“

První fáze zvýšení nájemného

Zvýšení nájemného bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi dojde ke zvýšení nájemného a zrušení úhrady za zařizovací předměty u smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu určitou. Vždy současně s prodloužením doby trvání nájmu bytu, s účinností ode dne účinnosti dodatku, jehož předmětem je prodloužení doby trvání nájmu a změna výše nájemného, přičemž nájemné bude ve výši stanovené usneseními Rady města Zlína č. 31/1R/2021 ze dne 11. 1. 2021 a č. 59/15R/2022 ze dne 8. 8. 2022.

Cena nájmu byty s podporovaným nájemným

Výše měsíčního nájmu bezbariérových, seniorských a sociálních bytů v původním stavu činí 80 Kč/m². U seniorských modernizovaných bytů je výše nájmu 100 Kč/m²/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou v bytových domech Obeciny 2901–3262, Zlín za 65 Kč/m²/měsíc.

Cena nájmu byty dostupné

V modernizovaných bytových domech Vodní 4201-4210, Zlín nájem ve výši 120 Kč/m²/měsíc, v ostatních bytových domech 100 Kč/ m²/měsíc. U bytů se sníženou kvalitou v bytových domech Obeciny 2901–3262, Zlín je výše nájmu 65 Kč/m²/měsíc, a to s účinností od 24. 1. 2023.

Druhá fáze zvýšení nájemného

Ve druhé fázi dojde  ke zvýšení nájemného u smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu neurčitou s nájemným ve výši nejvýše 79,53 Kč/m²/měsíc v bytových domech ve Zlíně. Cena nájmu se zvýší o 20 % v souladu s § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 7. 2023, s výjimkami dle zdůvodnění.

Přečtěte si  Dynamický vývoj řeky takřka v přímém přenosu: Morava u Litovle změnila svůj tok

V současné době vlastní město Zlín téměř 1 800 bytů. O jejich užívání je velký zájem. V pořadníku žadatelů o dostupné byty má město kolem 300 žádostí, o seniorské byty kolem 230 žádostí a o sociální byty kolem 60 žádostí.

Autor: red Zdroj a foto: Statutární město Zlín

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*