Blansko získá nový podchod pod tratí, na Šámalově v Brně opraví mosty

Vizualizace nového podchodu ve stanici Blansko město

Na zastávce Blansko město vznikne nový podchod. Stejně jako probíhající stavba přemostění koridorové trati umožní zrušení přejezdu v Rožmitálově ulici. Železničáři také informovali o rekonstrukci nevyhovujících brněnských mostů na Šámalově, u kterých se rozšíří podjezd.

Cestující a místní obyvatelé budou moci už na konci letošního roku využívat nový podchod na zastávce Blansko město. Jeho výstavba začala v těchto dnech. Celkové náklady dosáhnou 183 milionů korun, realizátorem je společnost FIRESTA-Fišer. V Blansku probíhá také stavba přemostění trati prvního koridoru. Správa železnic také příští měsíc zahájí rekonstrukci mostu nedaleko zastávky Dolní Lhota.

Výstavba mimoúrovňového křížení v těsné blízkosti zastávky Blansko město podle železničářů přinese zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy. Kromě vybudování přemostění, které je investicí města Blanska, dojde také k přestavbě stávajícího podchodu pod tratí. “Tubus nového podchodu bude mít šířku čtyři metry a výšku 2,6 metru. Jeho konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám, celková délka je navržena s ohledem na výhledovou polohu třetí koleje,” upřesnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Současně dojde k odstranění objektu čekárny. V blízkosti podchodu, pod jednou konstrukcí zastřešení, se vybudují toalety a nový technologický domek.

“Zrušením přejezdu se změní celé okolí železniční zastávky Blansko město. Součástí stavby je úprava přístupů na stávající nástupiště a jejich konců tak, aby byl na ně zajištěn bezbariérový přístup z komunikací pro pěší. Vlastní nástupiště nebudou touto stavbou dotčena,” doplnila Friebová. Po většinu doby výstavby bude podle ní silniční provoz v blízkosti zastávky převeden do jednoho pruhu podél chodníku u nástupišť.

Vizualizace okolí zastávky Blansko město

V březnu by měla na území města Blanska začít další stavební akce, a to rekonstrukce železničního mostu přes mlýnský náhon nedaleko zastávky Dolní Lhota. Předmětem projektu je kromě přestavby dvoukolejného přemostění také směrová a výšková úprava kolejí v délce přibližně 250 metrů. Stávající ocelovou konstrukci z roku 1931 s dřevěnými mostnicemi nahradí nová nosná konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky a průběžným štěrkovým ložem.

Po dokončení stavby s celkovými náklady ve výši 45,5 milionu korun se rychlost moderních vlakových souprav zvýší až na 140 km/h. Pojedou tedy stejně rychle jako v navazujících úsecích. “Dokončení akce se plánuje v závěru letošního roku, kdy se na trať mezi Brnem a Českou Třebovou vrátí i vlaky, které v současnosti jezdí odklonem přes Havlíčkův Brod,” dodala mluvčí železničářů.

Přečtěte si  O víkendu se kvůli nutné údržbě zcela uzavře Jihlavský tunel

Mosty na Šámalově projdou rekonstrukcí

Správa železnic také zahájila rekonstrukci dvou železničních mostů přes Šámalovu ulici v Brně-Židenicích. Výsledkem bude odstranění nevyhovujícího šířkového uspořádání i podjezdné výšky pod mosty, které trápí mnohé řidiče. Náklady se předpokládají na přibližně 131 milionů korun a hotov má být v závěru letošního roku. Realizátorem je opět FIRESTA-Fišer.

Oba mosty projdou kompletní přestavbou. Na frekventovaném traťovém úseku mezi brněnským hlavním a židenickým nádražím se dnes nachází dvoukolejný cihlový klenbový most, vlaky na takzvané Posvitavské vlečce pak využívají dočasné mostní provizorium. “Oba mosty jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a současně již nevyhovují požadavkům jak z hlediska šířkového uspořádání, tak i podjezdné výšky pod mostem. Silniční doprava včetně autobusů MHD je zde proto vedena pouze v jednom pruhu,” popsala Friebová.

Nevyhovující podjezd most na Šámalově v blízkosti stanice Brno Židenice (foto: Twitter Petr Kunc)

Rozpětí zrekonstruovaných mostů bude respektovat budoucí šířkové uspořádání místní komunikace pod nimi, její součástí budou kromě dvou jízdních pruhů rovněž dvojice cyklopruhů a chodníků. Zároveň se dosáhne minimální podjezdné výšky pod mosty 3,9 metru.

Obě stávající mostní konstrukce nahradí železobetonové deskové mosty s tuhou výztuží. Práce se budou týkat také spodní stavby, která bude kvůli výskytu neúnosných zemin založena na velkoprůměrových pilotách. “Navržené technické řešení bude respektovat případné budoucí rozšíření osové vzdálenosti kolejí hlavní trati o přibližně 0,75 metru, a to v návaznosti na připravovanou rekonstrukci nádraží Brno-Židenice,” doplnila mluvčí železničářů.

Projekt podle ní počítá se souběžnou investicí města Brna, která zahrnuje komplexní obnovu komunikace pod mostem. Ta bude během stavby uzavřena pouze pro motorová vozidla. Průchod zůstane otevřený pro pěší a cyklisty.

Zdroj a foto: Správa železnic

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*