Mezi dopravou nejvíce znečištěná místa patří Místecká ulice v Ostravě. Limity jsou překračovány také v Brně

K místům silně znečištěným vlivem dopravy patří především Místecká, Rudná a Hlučínská ulice v Ostravě. Vyplývá to z výsledku orientačního měření oxidu dusičitého (NO2), které v několika lokalitách krajského města provádělo Centrum pro životní prostředí a zdraví. Novináře o projektu za centrum informoval Miroslav Šuta.

V Ostravě bylo orientační měření znečištění prováděno čtyři týdny v 17 převážně dopravně zatížených místech. Odborníci se zaměřili zejména na místa, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice.

Celkově máme k dispozici výsledky pro 15 lokalit v Ostravě, protože dva vzorkovače byly zničeny nebo ukradeny. Nejvyšší hodnotu znečištění jsme naměřili v Místecké ulici, konkrétně 44,4 mikrogramu na metr krychlový,” uvedl Šuta. Následovala Rudná ulice se 42,5 mikrogramy na metr krychlový a Hlučínská ulice s 42,4 mikrogramy na metr krychlový.Pokud by takto vysoké hodnoty byly naměřeny v celoročním průměru, došlo by k překročení limitu pro oxid dusičitý,” upozornil Šuta.

Podle něj se projekt zaměřil na místa, která nejsou pravidelně monitorována. Získaná data tak ukazují, že v Ostravě zřejmě budou místa znečištěnější oxidem dusičitým, než jsou ty se stabilně umístěnými monitorovacími stanicemi. Nejlépe z měření vyšla v Ostravě Opavská ulice v městské části Poruba, kde bylo naměřeno 20 mikrogramů na metr krychlový, tedy více než poloviční hodnota proti nejvíce znečištěné Místecké ulici.

NO2 podle vědců ovlivňuje vývoj psychických funkcí u dětí

Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 mikrogramů na metr krychlový v průběhu těhotenství,” uvedl předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR Radim Šrám. Dodal, že další studie hovoří o vlivu oxidu dusičitého například na změny pozornosti u dětí nebo na vyšší výskyt Alzheimerovy choroby.

Doprava dusí i Brno

Odborníci kromě Ostravy měřili znečištění v dalších městech. Nejhorší situaci mimo Ostravy zaznamenali také na některých místech Brna, kde je podle výsledků stabilního monitoringu stále překračovány platný limit znečištění oxidem dusičitým. Vzorkovače byly v březnu a dubnu umístěny na 200 místech České republiky s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované laboratoři jich bylo odesláno však pouze 192, neboť osm vzorkovačů někdo ukradl nebo zničil.

Přečtěte si  Olomoucká radnice vyhlašuje humanitární sbírku pro obyvatele Ukrajiny, která jim pomůže přečkat zimu

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích, jako jsou elektrárny, teplárny, plynové kotle, spalovny odpadů a podobně.

Autor: red Zdroj: ČTK Foto: freepik.com

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*