Mezi dopravou nejvíce znečištěná místa patří Místecká ulice v Ostravě. Limity jsou překračovány také v Brně

K místům silně znečištěným vlivem dopravy patří především Místecká, Rudná a Hlučínská ulice v Ostravě. Vyplývá to z výsledku orientačního měření oxidu dusičitého (NO2), které v několika lokalitách krajského města provádělo Centrum pro životní prostředí a zdraví. Novináře o projektu za centrum informoval Miroslav Šuta.

V Ostravě bylo orientační měření znečištění prováděno čtyři týdny v 17 převážně dopravně zatížených místech. Odborníci se zaměřili zejména na místa, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice.

Celkově máme k dispozici výsledky pro 15 lokalit v Ostravě, protože dva vzorkovače byly zničeny nebo ukradeny. Nejvyšší hodnotu znečištění jsme naměřili v Místecké ulici, konkrétně 44,4 mikrogramu na metr krychlový,” uvedl Šuta. Následovala Rudná ulice se 42,5 mikrogramy na metr krychlový a Hlučínská ulice s 42,4 mikrogramy na metr krychlový.Pokud by takto vysoké hodnoty byly naměřeny v celoročním průměru, došlo by k překročení limitu pro oxid dusičitý,” upozornil Šuta.

Podle něj se projekt zaměřil na místa, která nejsou pravidelně monitorována. Získaná data tak ukazují, že v Ostravě zřejmě budou místa znečištěnější oxidem dusičitým, než jsou ty se stabilně umístěnými monitorovacími stanicemi. Nejlépe z měření vyšla v Ostravě Opavská ulice v městské části Poruba, kde bylo naměřeno 20 mikrogramů na metr krychlový, tedy více než poloviční hodnota proti nejvíce znečištěné Místecké ulici.

NO2 podle vědců ovlivňuje vývoj psychických funkcí u dětí

Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 mikrogramů na metr krychlový v průběhu těhotenství,” uvedl předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR Radim Šrám. Dodal, že další studie hovoří o vlivu oxidu dusičitého například na změny pozornosti u dětí nebo na vyšší výskyt Alzheimerovy choroby.

Doprava dusí i Brno

Odborníci kromě Ostravy měřili znečištění v dalších městech. Nejhorší situaci mimo Ostravy zaznamenali také na některých místech Brna, kde je podle výsledků stabilního monitoringu stále překračovány platný limit znečištění oxidem dusičitým. Vzorkovače byly v březnu a dubnu umístěny na 200 místech České republiky s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované laboratoři jich bylo odesláno však pouze 192, neboť osm vzorkovačů někdo ukradl nebo zničil.

Přečtěte si  V Třebíči, za účasti Jiřího Grygara, otevřeli nové planetárium. Nabídne programy pro veřejnost i školy

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích, jako jsou elektrárny, teplárny, plynové kotle, spalovny odpadů a podobně.

Autor: red Zdroj: ČTK Foto: freepik.com

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*