Ostrava prachožrout
Zprávy

Ostrava zápasí se špatným ovzduším. Do boje nově vyráží i porubský “prachožrout”

Moravskoslezská metropole postupuje podle svého akčního plánu pro zlepšování ovzduší. Například starostka porubského obvodu Lucie Baránková Vilamová převzala ve středu 18. prosince od náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové klíče od speciálního vozu, takzvaného prachožrouta. Stroj za téměř 3 miliony korun byl z 80 procent hrazen z Fondu životního prostředí města Ostravy. V obvodu bude pomáhat se snižováním prašnosti způsobené hlavně intenzivní automobilovou dopravou, která je jedním ze čtyř nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší na území města. […]

Zprávy

Mezi dopravou nejvíce znečištěná místa patří Místecká ulice v Ostravě. Limity jsou překračovány také v Brně

K místům silně znečištěným vlivem dopravy patří především Místecká, Rudná a Hlučínská ulice v Ostravě. Vyplývá to z výsledku orientačního měření oxidu dusičitého (NO2), které v několika lokalitách krajského města provádělo Centrum pro životní prostředí a zdraví. Novináře o projektu za centrum informoval Miroslav Šuta. […]