Ostravě se daří zlepšovat kvalitu ovzduší. Letos pomohla i pandemie

Minulý rok potvrdil dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší v Ostravě. Naměřeny byly historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. Ke zlepšení došlo na všech měřících stanicích. Mezi pozitivní faktory je třeba započítat i koronavirovou situaci, která utlumila průmyslovou výrobu.

Pozitivní zpráva přichází nedlouho poté, co byl zveřejněn žebříček evropských měst s nejvíce znečištěným ovzduším, na jehož čelních příčkách se umístila města ostravské aglomerace.

Dlouhodobá opatření zabrala

„Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí jeho kvalitu za rok 2020, jsou nejlepší v historii měření. Minulý rok navíc nebyla vyhlášena ani jednou smogová situace,” uvedla náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová.

“Vděčíme za to nejen příznivému počasí a v loňském roce paradoxně dopadům pandemie covid-19, která znamenala mírný pokles hospodářských aktivit i menší objem dopravy. Projevil se ale samozřejmě také celkový pokles emisí, ke kterému kontinuálně dochází díky prováděným opatřením na všech hlavních typech zdrojů znečišťování,” dodala náměstkyně primátora.

Přímo na území Ostravy došlo během minulého roku k překročení denních koncentrací pro polétavý prach pouze na jediné stanici. Tou je Ostrava-Radvanice v ulici Nad obcí, která je klasifikovaná jako průmyslová. Zatímco zákon toleruje překročení krátkodobých koncentrací prachu nejvýše 35 dnů v roce, loni byl na této stanici překročen denní imisní limit pro škodlivé částice PM10 v počtu 41 dnů. I zde však došlo k celkovému zlepšení, kdy ještě v roce 2019 byl denní limit překročen v délce 63 dnů, v dřívějších letech pak ještě déle.

Průměrné roční koncentrace částic PM10 v Ostravě, 2010–2020

Svou roli hraje i počasí

„Příčiny zlepšení kvality ovzduší jsou komplexní. K pozitivnímu výsledku přispěly na jedné straně mimořádně dobré rozptylové podmínky, hlavně v prvních dvou měsících roku, loňský rok byl také celkově vlhčí. V případě poklesu koncentrací oxidů dusíku hrálo roli i omezování dopravního provozu v souvislosti s epidemiologickými opatřeními,” ostravská hydrometeoroložka Blanka Krejčí.

Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje velkou roli hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, z dopravy a velkou měrou hlavně v zimních měsících přeshraniční přenos emisí z Polska.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Na území Ostravy bylo v poslední době spuštěno několik projektů, které mají pomáhat zlepšení životního prostředí, včetně zkvalitnění ovzduší. Právě znečištěné ovzduší patří mezi dlouhodobé problémy celé ostravské aglomerace.

Průměrné roční koncentrace PM2,5 v Ostravě, 2010–2020

Zdroj, grafy a foto: město Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*