Nejprve dvě věže, pak jedna, opět dvě. Podobu plánovaného mrakodrapu v Ostravě určí mezinárodní architektonická soutěž

Vedení města Ostravy a zástupci RT TORAX Group se dohodli na uspořádání architektonické soutěže k výstavbě výškové budovy v centru Ostravy. Pokud tento postup odsouhlasí ostravské zastupitelstvo, společnost RT TORAX uspořádá architektonickou soutěž v souladu se soutěžním řádem České komory architektů (ČKA), která bude vyhlášena nejpozději v červnu letošního roku. Očekává se, že vítězný návrh bude znám do konce roku 2023.

Ostravským zastupitelům bude ve středu 22. února předložen ke schválení návrh dodatku kupní smlouvy, který stanovuje další postup přípravy stavby mrakodrapu v centru města. Zástupci vedení města a holdingu RT TORAX Group se dohodli na uspořádání architektonické soutěže, jejímž předmětem bude vytvoření návrhu zástavby pozemku mezi Frýdlantskými mosty a obchodním centrem Forum Nová Karolina (známý také pod pracovním názvem Slza). Předmětem soutěže bude napojení objektů na plánovaný bulvár na ulici 28. října, návrh veřejných prostranství v dané lokalitě i propojení nové budovy s přilehlým okolím včetně plánovaných tras pro pěší a cyklisty.

Společnost RT TORAX koupila pozemky v centru města v červenci 2020 s ambiciózním záměrem výškové budovy. V návaznosti na prvotní rozbor ekonomických podmínek a analýzu dané lokality zpracovávali architekti návrhy, které vycházely z výstavby pouze jedné dominantní věže. Při detailnějších statických a geologických posouzeních návrhu ze strany mezinárodních odborníků, které byly představeny veřejnosti, se však toto řešení ukázalo jako potenciálně rizikové.

Nový návrh bude řešit propojení budovy s okolím a centrem města

Hledaný návrh bude řešit nejenom architektonický výraz vlastní stavby, ale bude obsahovat napojení stavby na navazující městskou urbanistickou strukturu, vstup do historického centra města a návaznost na veřejný prostor Nové Karoliny.

V případě, že zastupitelstvo města schválí přijetí dodatku kupní smlouvy, budou bezodkladně zahájeny přípravy soutěže a konzultace se zástupci ČKA. Zadání soutěže bude obsahovat požadavky a regulativy nejen pro řešení výškové budovy, ale také veřejného prostoru v jejím okolí a plánované dopravní infrastruktury. Podkladem soutěže budou již provedené geologické a statické posudky. Vedle zadávacích podmínek bude nutné sestavit hodnotící komisi. Předpokládá se účast domácích i zahraničních odborníků se zkušeností z podobně náročných projektů. Po ukončení architektonické soutěže a výběru finálního řešení bude následovat fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, dokončení stavby a zahájení provozu pak nejpozději do roku 2032.

Přečtěte si  Ostrava řeší nedostatek parkovacích míst. Nový parkovací dům nabídne až 600 míst

„Budeme usilovat o zkrácení všech termínů a co možná nejrychlejší zahájení výstavby a samotného provozu této mimořádné budovy. S ohledem na náročnost a složitost celého projektu je však nutné vytvořit dostatečný časový prostor pro každou jeho fázi. Kromě komplikovaného podloží na Slze musíme pracovat i s potenciálními průtahy z důvodu účinnosti nového stavebního zákona, což ovlivní jednotlivá povolovací řízení, která jsou v ČR tradičně zdlouhavá. Fázi stavby plánujeme stihnout přibližně za tři roky od získání povolení stavebního záměru. Potřebný čas se zdá neúměrně dlouhý, avšak ze zkušeností ze zahraničí víme, že příprava takového projektu vyžaduje opravdu mnoho práce a času,“ uvedl partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring.

Plánů a vizualizací již bylo několik

S prvními plány na výstavbu opravdového mrakodrapu (budovy nad 150 metrů) v Ostravě přišla společnost RT Torax již v roce 2020. Uvažovalo se o hmotově složité dispozici s dvěma válcovitými věžemi, z nichž nejvyšší měla dosáhnout úctyhodných 238 metrů. O rok později byl projekt změněn a architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof představili budovu v podobě jedné věže ve tvaru přesýpacích hodin a plánovanou výškou 235 metrů a s 56 patry. O další rok pozdějí však geologický průzkum odhalil nestabilní podloží a projekt tak musel být opět upraven. Začalo se mluvit opět o dvou věžích. Aby se rozložilo zatízení podloží. Snížit by se měla i maximální výáška věží. Nezbývá nám tedy než sledovat, jak celý projekt nakonec dopadne.

Autor: red Zdroj a foto: SILVER BC

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*