OBRAZEM: Město Znojmo zpřístupnilo veřejnosti pamětní dokumenty z radniční věže, jsou k vidění on-line

Město Znojmo virtuálně na internetu zpřístupnilo dokumenty a předměty, které byly 16. září sejmuty z radniční věže v souvislosti s probíhající opravou střešního krovu. Dobové materiály byly uloženy v sedmi pamětních schránkách. Ty se budou, včetně nové schránky s materiály připomínající rok 2023, do radníční báně vracet na přelomu ledna a února.

V současné době probíhá oprava střešního krovu a krytiny radniční věže, která byla již v zoufalém stavu. Plechovou krytinou zatékalo, a následkem toho se rozvíjela hniloba bednění a trámů krovu. K poruchám na konstrukčních prvcích se přidalo také napadení trámů dřevokazným hmyzem a vybudování telekomunikační stanice z roku 2002.

Během kontrolního dne na stavbě dne 16. září 2022 bylo prováděcí stavební firmou předáno do rukou investora, města Znojma, celkem sedm pamětních schránek, a sice šest měděných pouzder různé velikosti i stáří a jedna plastová dóza, které byly od poslední opravy radniční věže v roce 1993 uloženy v nejvyšší báni (makovici).

Schránky byly následně přeneseny na bezpečné místo v budově staré radnice kde v září 2022 proběhlo komisionální prohlédnutí. Obsah pouzder byl vyňat a zaprotokolován za účasti zástupců vedení města, městského úřadu, Národního památkového ústavu (NPÚ), Státního okresního archivu Znojmo (SOkA) a Jihomoravského muzea ve Znojmě (JMM). Odborné otevření pěti zaletovaných měděných pouzder provedl znojemský klempíř Miroslav Pop.

Široká veřejnost měla možnost si dokumenty a předměty z časových schránek osobně prohlédnout na výstavě, která se konala na přelomu října a listopadu 2022. Propagační plakát spolu s fotografiemi z této akce budou též součástí obsahu nových časových schránek. Původní dokumenty uložené v časových schránkách zpracoval znojemský historik Jiří Kacetl. 

Záhada ztracených originálů

Poslední vložení pamětních předmětů a listin do báně radniční věže proběhlo na začátku prosince 1993 a bylo tehdejšími pracovníky Jihomoravského muzea ve Znojmě a Státního okresního archivu zadokumentováno. Z popudu ředitele okresního archivu Mgr. Zdeňka Bíny bylo nakonec rozhodnuto o tom, že originální dokumenty z let 1656, 1833, 1890 a 1951 budou restaurovány a napříště uloženy v bezpečí okresního archivu, zatímco zpět do báně radniční věže se vrátí pouze jejich xerokopie. Tak se také na začátku prosince 1993 stalo.

Přečtěte si  Varhany v Uherském Hradišti uspěly v soutěži památka roku. Město chystá také další opravy hradeb

Velkou záhadou, dosud neobjasněnou, však je, že originály dokumentů se nakonec do archivu nedostaly, na příkaz tehdejších městských radních byly ponechány v budově znojemského městského úřadu, kde se ztratily. Kopie v pamětních schránkách a snímky na mikrofilmu jsou tedy nyní jedinými doklady vzácného dědictví, které radniční věž budoucím generacím odkazovala.

Zpět na věž na přelomu ledna a února včetně schránky z aktuálním obsahem

V nových časových schránkách budou uloženy dokumenty, které se týkají probíhajících oprav radniční věže – například stavebně historický průzkum radniční věže, projektová dokumentace oprav krovu a střechy nebo informace o sponzorských darech na opravu věže. Do schránky bude vložena také bilanční zpráva o důležitých událostech ve městě Znojmě za časové období 1993–2022, oficiální zdravice vedení města Znojma, ale také krátká představení významných znojemských institucí, úřadů, škol, velkých podniků, stavebních firem a aktivních občanských spolků.     

Všechny původní časové schránky, a to včetně nových s aktuálním letopočtem 2023, se budou do báně vracet na přelomu ledna a února tohoto roku. Přesné datum pro uložení časových schránek se bude odvíjet od postupu stavebních prací na věži. O konkrétním termínu budeme veřejnost informovat. 

Dokumenty jsou popsány podle jednotlivých pamětních schránek, ve kterých byly nalezeny. Jsou přístupné na webu města Znojma.

Autor: red Zdroj a foto: Město Znojmo

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*