Odešel Ernst Tugendhat, brněnský rodák a syn stavitelů světoznámé vily

V pondělí 13. března zemřel ve věku 93 let filozof a humanista profesor Ernst Tugendhat, moravský rodák a čestný občan Brna, který se vždy hrdě hlásil ke svému rodišti i zdejšímu odkazu své rodiny.

Ernst Tugendhat se narodil roku 1930 v Brně do dvojjazyčného prostředí rodiny, která po několik generací pracovala ve prospěch města – jeho rodiče Grete a Fritz Tugendhatovi nechali postavit vilu Tugendhat. Navštěvoval českou základní školu, ale v devíti letech musel se svou rodinou uprchnout před nacisty do Švýcarska a pak do Venezuely.

Filozov i obhájce lidských práv

Studoval klasickou filologii na Stanfordově univerzitě v Kalifornii a poté odbornou filozofii, řečtinu a latinu ve Freiburgu – mimo jiné u Martina Heideggera, který ho přivedl k analytické filozofii. Působil na univerzitách v Tűbingenu, Heidelbergu, Starnbergu a Berlíně, v Michiganu a v Santiagu de Chile. Ernst Tugendhat je svým významem, originalitou a vlivem srovnatelný s předními filozofy formujícími současné myšlení –Lyotardem, Derridou a Levinasem. Hlavními oblastmi jeho zájmu byly jazyková analýza, problém sebevědomí a etika. Z jeho díla vyšly v českém překladu Tři přednášky o problémech etiky, Logicko-sémantická propedeutika nebo Přednášky o etice.

Ernst a Herbert Tugendhatovi v brněnské vile. Zdroj Pinterest: https://pin.it/6f0H6Yx

Profesor Tugendhat se věnoval i činnosti na poli lidských práv, zejména pomoci uprchlíkům, exulantství a azylovému právu, a svými aktivitami v humanitární oblasti tak navazoval na rodinné tradice. V roce 2001 se stal čestným občanem města Brna.

Autor: red Zdroj: Město Brno Foto: wikimedia, Pinterest

Doporučujeme


20 Comments

 1. Je zde nutno dodat, že rodina Tugendhatova byla o brněnskou vilu okradena 3x. Němci, komunisty i postkomunisty. Je to velká ostuda, že současný režim, který se vydává za demokratický a hájící lidská práva třeba i v dalekém Tibetu, není schopen zařídit, aby se vila vrátila do vlastnictví potomků původních majitelů.

  • Pokud mám správné informace, tatínek z prvního manželství rozvedené paní Grety, pan Löw-beer, aby uchlácholil svého nadějného druhého zetě pana Tugendhata, financoval stavbu vily. Ale posléze ji převedl ne do vlastnictví rodiny Tugendhatových, ale aby optimalizoval svoje daňové odvody, účetně ji umístil do vlastnictví některé ze svých obchodních společností. Takovou obchodní společnost zabavili i s vilou nacisté, posléze Rudá armáda a posléze ji od SSSR získali komunisté resp. Československo (přechodně od roku 1946 do roku 1948 možná, posléze také účetně zlikvidovaná a fyzicky rozkradená, Moravskoslezská země). Po roce 1989 bylo parlamentem rozhodnuto, že budou vráceny zabavené majetky jen fyzickým osobám, ne osobám právnickým. Majetkové restituce všem osobám právnickým by zdejší stát (jinými slovy my, daňoví poplatníci) ekonomicky nezvládl. No a tak přišli původní obyvatelé vily o vlastnictví podle práva České republiky a zřejmě i podle práva Evropské unie. Tatínek a tchán Tugendhatů sice uspořil mezi oběma světovými válkami na daních ale jeho potomci pak následně nemohli nic vysoudit a nakonec majetek “symbolicky přenechali” městu Brnu. Krádež vily bych proto neviděl zase tak černě, potomci osob fyzických nemají s dávno zaniklými právnickými osobami, podle práva zdejšího státu, nic společného, za to mohou “poděkovat” pradědovi Löw-beerovi, nikoliv (jinak celkem zlodějské) České republice.

   2
   1
   • A ta tehdejší daňová optimalizace nebyla žádná legrácka – v hodnotě vily se tehdy dalo pořídit zhruba 50 (slovy padesát) běžných rodinných domů. Pan architekt Ludwig Mies van der Rohe dostal tehdy od paní Grety a od jejího táty pana Löw-beera pokyn projektovat vilu tzv. “bez kompromisů”, na peníze daňových poplatníků hledět v žádném případě neměl.

   • podle práva zdejšího státu….ano, dobře jste to napsal…podle práva zdejšího zlodějského státu. Začalo to tzv, Benešovými dekrety, které měly být dávno zrušeny a nejsou a to svinstvo pokračuje do dnešního dne. Vila Tugendhat je jedním z nich. To co jste napsal ohledně historie vily, je pouze bolševiky upravená historie, aby mohli okrást další lidi. Na to byli bolševici vždy experti.

 2. Jiří Kolářský. Práva bolševiků (Rudé právo), kteří se fakticky zmocnili státu již za války a Beneše (nezvoleného prezidenta), víceméně přinutili k vydávání tzv. dekretů, které sloužily jen bolševikům a k okradení tzv. třídních nepřátel a občanů německé národnosti. A Tungenthatové byli obojí. Ano, a závistivá lůza, naneštěstí voliči, tomu svinstvu po válce ještě tleskala. Takový je to národ. Fuj!
  To znamená, že v parlamentu a na soudech dodnes v rozhodující většině působí bolševici? V rozhodující většině momentálně naštěstí ne, ale o tom, že tam jsou nemůže být pochyb. A pak se nesmí zapomínat i na ty “jablka, která nespadla daleko od stromu” a v pozicích síly působí i nadále. Řada z nich jsou dnes zbohatlíci a dělají vše pro to, aby o svůj majetek a privilegia, která během “třídního boje” jejich otcové nebo dědové získali náhodou nepřišli. Vila Tugenthat je toho dobrým, ne-li čítankovým příkladem.
  Ale z jiného pohledu: Co špatného vidíte na tom, že si majitel nakládá se svým majetkem, jak uzná za vhodné, pokud je to v mezích zákona? Tady jde o princip. Ukradené má být okradenému navráceno. Žádné výjimky.

  • “Ukradené má být okradenému navráceno. Žádné výjimky.”
   Nechci se příliš zaplétat, ale například otázka církevních restitucí je velmi kluzké téma. A zejména pokud je dáte do spojitosti s valorizací o inflaci – u důchodců se letos valorizace ponížila, ale církvím nikoliv.

   Stát vyplatí náhradu za 44 % majetku v držení obcí, krajů nebo soukromníků, finanční formou – ve výši 59 mld. Kč v průběhu 30 let, tedy téměř 2 miliardy ročně. Stát nebude platit z této roční sumy úrok, ale připočte se k ní míra inflace.
   viz zákon č. 428/2012 Sb.
   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428

   • Good point! Avšak nevím jak to s těmi církevními restitucemi funguje. Tuším, že se tam roční valorizace neuplatňuje a tím ani závazek státu nenarůstá. U důchodů je valorizace špatně nastavena a proto dochází k nárůstu schodku na důchodovém účtu. Valorizace důchodů, aby byla spravedlivá vůči všem pracujícím, by se logicky měla odvíjet pouze od nárůstu průměrné mzdy. V některých případech jednorázová finanční pomoc potřebným důchodcům dává smysl.

  • Jasně, co má nebo může vlastník činit se svým vlastnictvím, relativizují právě ony “meze zákona”. Každý si je vyloží jinak. Za “normálních” okolností má rozhodnout soud. Ale když ty zdejší soudy jsou tak prolezlé bolševiky a jejich odrodilci, jak píšete… Naděje dědiců vily na udržení jejího vlastnictví byly proto už od okamžiku převodu nemovitosti na “neživotnou” právnickou osobu mizivé. Samozřejmě pozdější politický vývoj mohly nešťastné rodiny Löw-Beerů a Tugendhatů předvídat jen velmi omezeně. Jinak to vše je důvodem dnešní unikátnosti vily – nebýt krutého přerušení vlastnické linie, zapadla by více nebo méně necitlivě přestavěná v zapomnění, tak jako většina podobných staveb, které ve vlastnictví rodin (po právu) zůstaly. Díky jejímu zakonzervování pasivitou kolektivních vlastníků/nevlastníků zůstala relativně nedotknuta a po rekonstrukci městem je zemským, celostátním i celosvětovým unikátem.

   • Konkrétně na kterou právnickou osobu ( firmu Low – Beer ) ) a kdy paní Grete Tugendhad převedla svoji vilu včetně pozemků , když už máte ty informace ?

    • Konkrétní názvy obchodních společností, vyvlastněných buď nacisty, nebo nejpozději v roce 1945 na základě dekretů, vydávaných během války dr. Edwardem Benešem a dodatečně po válce schválených (tzv. ratihabovaných) parlamentem předúnorového Československa, ve kterých byli před válkou ovládajícími osobami členové rodiny Löw-Beerů, neznám. Vycházím ze skutečnosti, že dědicové restituční nárok neuplatnili protože věděli, že jen nemají, k takovému závěru docházím zejména podle informací, které uveřejnil doc. Zd. Koudelka na svém blogu. Cituji z něj úryvek: ” V řadě případů arizace židovského majetku byla sice po válce právně zrušena, ale přesto majetek vlastnil stát, protože se jednalo o součást znárodněných průmyslových podniků. Na znárodnění průmyslu před únorem 1948 se nevztahují restituční zákony přijaté po roce 1989. Rovněž nebyla přijata restituce obchodních společností, ba i znárodněných po únoru 1948. A to je osud mnoha vil původních továrníků, kteří je sice užívali k soukromému bydlení, ale z důvodů finančních a daňových je stavěli nikoliv z osobních prostředků, ale z financí svých podniků, jejichž součástí byly i nadále a byly s nimi znárodněny. I vila Tugendhat byla financována z peněz rodinného textilního podniku. Tugendhatovi a zvlášť rodiče paní Tugendhatové Löw Beerové byli významnými moravskými textilními podnikateli. Právní nárok Tugendhatovi na vrácení vily nemají. Pokud šlo o jejich osobní majetek, tak měli možnost restituce podle obecných restitučních zákonů, kdy však již lhůty pro podání žádostí uplynuly a oni v těchto restitučních lhůtách platných pro všechny stejně o majetek nepožádali.”, více viz https://blog.aktualne.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=1507 a “výživná” diskuse pod článkem. Osobně jen odhaduji, že paní Greta formálně vilu nevlastnila nikdy, firmy jejího otce vilu nemohly nijak jednoduše “darovat” ani “prodat” dceři, když tento majetek sloužil k daňové optimalizaci.

     • A ještě k těm názvům firem – v 19. století rodina založila ještě ve Svitávce podnik nazvaný Aron und Jakob Löw-Beer, Wollhandel und Wollgespinsterzeugung, později byl pro mateřský podnik používán stručnější název Moses Löw-Beer. Tento podnik měl svého času formu veřejné obchodní společnosti, společníky bylo přibližně 15 členů rodiny, včetně Grety Tugendhatové, společníkem se však nestal druhý manžel Grety, Fritz Tugendhat. Rodina Löw-Beerů vlastnila cenné papíry i jiných obchodních společností. Přesný přehled nemám. Cenné papíry, které se jim nepodařilo vyvést před válkou z republiky, byli pro rodinu ztraceny, protože je Československo i po válce považovalo za německý majetek, tedy majetek zrádců a kolaborantů – všichni členové rodiny mluvili německy a tehdy se s tím zdejší stát nemazlil vůbec – mluvíš německy, jsi Němec, ať se ti to líbí nebo ne; právnické osoby včetně vil tak připadly státu ještě před nastolením totality komunisty, čímž se zavřela cesta k restitucím po roce 1989.

     • Takže bez důkazů , bez výpisu LV , bez smluv , mluvíš německy jsi Němec a my mluvíme Česky tak ti to sebereme . Hmmm hodně dobrý právní stát . Minimálně pozemek ovšem dostala Gtere Tugendhad jako osobní svatební dar ( byl zapsán na ni ) a ČSR se sakra hodilo ,že nemusí nic vracet a neštítili se ani toho , že jim ho zabavili nacisti . Vila připadla gestapu ( proto se stěna z vilky našla v gestapácké budově – dnes PF), tak by bylo možná dobré zeptat se tam , vše řádně spálili na konci války , ale určitě si někdo ještě vzpomene. Přesně o tom píše pan Olda . Pokud se dodnes staví Česká státnost na BN a podobných prasárnách tak se nemohou Moravané a Morava divit , že si s nimi čecháčci už 30 roků slušně řečeno vytírají a přitom vykřikujíce jakou máme báječnou demokracii. To stejné platí i o majetku Markrabství Moravského a nebyl malý , kde je ? Vše se nedá hodit na obchodní společnosti a daňové optimalizace. Pan Koudelka kterého citujete a uvádíte je přesně takový ” Moravan ” , kteří to pohnojili v devadesátkách. Kandiduje za Trikoloru ( česká nacionalistická partaj ), pasuje se na tradičního Moravana a přitom předkládá zákony k vlajce Moravy nerespektujíce ani to, co v minulosti odhlasoval MZS . To se dle těchto předkladačů zákonů má Morava vzdát své minulosti a zapomenout jak hlasoval moravský sněm . Takže pokud zákon projde , udělá více škody než užitku a do moravské jednoty hodí vidle – přesně jako v devadesátkách. Pak se nedivte pane magistře , že spousta Moravanů a Moraváků vám na takové lídry kašle ?

 3. V+tšinou s Vámi souhlasím, pane P.T. Nyvlte. Ale k Vaší argumentaci – “bez důkazů”: Ono kdyby dědicové nějakými důkazy disponovali, nepochybuji, že by s nimi k restitučnímu soudům po roce 1989, přestože je považujeme za prolezlé bolševiky a jejich odrodilci, přišli. To se však objektivně nestalo. No a kdo co “pohnojil”: K tomu říkám, kdo nic nedělá, nic nepokazí. A k současné zákonodárné iniciativě skupiny poslanců: Mgr. Vondráček, za jakousi umělou Alianci nespokojených občanů, s podporou doc. Koudelky (dnes neparlamentní jakási podivná Trikolora) dělají, co je v jejich silách a v jejich zájmech. Umíte-li jim Vy pomoci, a povede-li to k úspěchu ve podobě vyhlášení zákona o zemských symbolech, nebo dokonce k vyhlášení v přijatelnější podobě, připojte se k navrhovatelům s vlastní iniciativou. Doufejme, že s Vaší pomocí většinu sněmovny přesvědčí, aby hlasovala pro a nejlépe i v souladu s moravskými zákonodárci předminulého století. Jen do toho.

  • pane magistře nepřipojím se a pomáhat nehodlám. Důvod je prostý. Jsem Moravan a respektuji Moravkou historii včetně hlasování MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO SNĚMU , který o barvách v minulosti hlasoval a většinově odsouhlasil . Nevidím jediný důvod proč by o zemských barvách MORAVY měli rozhodovat Češi a parlament Čechů. Současný parlament není ČESKO – MORAVSKÝ a republika se taky nenazývá ČESKO – MORAVSKÁ. Pokud mají zájem narovnat historickou moravskou křivdu jak prezentují , tak at přijmou historické rozhodnutí MZS , jinak v tom udělají jenom zmatek a chaos . A přijde mi , že o to ve své podstatě jde !

   • Dobře, pasivita je taky přístup. A je i legitimní. Já to zase vnímám tak, že jsme se s celou Moravou tímto pasivním přístupem historicky dostali tam, kde momentálně jsme, ve státě, který politicky moravskou identitu, majetek, území, obyvatelstvo, chceme-li, tak i národnost, a další atributy, prostě neuznává. Momentálně však Češi disponují nedělitelnou státní mocí, a to i nad územím Moravy, a to ať chceme nebo ne, ať uznáváme usnesení našeho zaniklého parlamentu, nebo ne. Co se vyvine z aktuálních snah některých poslanců, kteří se alespoň nějak hlásí k Moravě, máme možnost alespoň sledovat. Já jsem zatím skeptik, že cokoliv týkajícího se Moravy vyjde nakonec ve sbírce zákonů, a to přesto, že návrh zní tak silně pročesky, jak jej komentujete. Počkejme, čím nás český zákonodárce “překvapí”, stejně na víc dnes ani nemáme. Každopádně předpokládám, že jakékoliv rozhodnutí českého parlamentu bude pro nás Moravany poučením pro budoucnost, ať bude parlamentní vůle Čechů jakákoliv.

    • Pane magistře zde je 30 roků trvající demokratická snaha ” vymazat + zapomenout” na moravskou historickou státnost. Přece Morava neměla parlament neměla ústavu neměla samosprávu zapomeňte aneb rok 1918 a následná čechizace bylo to nejlepší co nás mohlo potkat. Není to o pasivitě , ale tyto historii zničující teorie podporovat ze strany Moravanů je tzv .užitečná idiocie . Český parlament nás ničím překvapit nemůže, český parlament ( možná ) pouze neochotně schválí, že Morava vždy patřila Čechům. Nic jiného se čekat nedá a o svoji budoucnost a nápravu se musíme postarat sami .

     • Máme už 105 roků dobu temna. Kdo ztratil existenci, hodně obtížně “se stará” o cokoliv. I zbytkovou zmínku o Moravě a Slezsku v preambuli Ústavy jsou Češi schopni zrušit, kdykoliv tím směrem nasměrují patřičné úsilí. Proto i neochotné schválení lži, že Morava (dokonce VŽDY) patřila Čechům, by byl posun ve vnímání z neexistujícího alespoň do jaksi (v cizím vlastnictví) existujícího. Zatím však osobně odhaduji, že ani takového naprosto minimálního a podle Vašeho názoru dokonce kontraproduktivního “posunu” se nedočkáme. Parlament Čechů často a poměrně zdatně “zametá pod koberec”. Proto říkám, “nechme se překvapit”, a myslím to spíš procesně – zamítnutí, stejně jako vyhlášení zákona o symbolech samozřejmě žádným skutečným překvapením nebude.

    • Tomu rozumím . Pouze říkám ,že si nesmíme nechat sebrat naši historii a minulost ani za cenu toho , že máme momentálně 105 roků dobu temna. Mohou lhát , překrucovat , ale minulost změnit nedokáží. Náš parlament odhlasoval zlato ( žluto ) červenou barvu a přes to nejede vlak . O změně barev může hlasovat zase jenom MZS , jinak platí barvy původní. Pokud si necháme sebrat historii ( v tomto případě hlasování MZS, ale platí to obecně ) tak fakticky přestáváme existovat, nemáme se k čemu hlásit a nemáme základy na kterých postavíme naši budoucnost. Co absolutně ovšem nechápu , že na překrucování mají zájem podílet se někteří Moravané ( nebo to je úmysl ). Debatu uzavřu tím , že uznávám pouze odhlasované barvy MZS tj zlato červené a co odhlasují v Praze je mi zcela lhostejné . Jo a povšimněte si pane magistře ( je to důležitější než Moravě přidělené barvy na vlajce ) , že se pomalu naplňuje to co dlouhodobě tvrdím , pokud se ČR rozpadne tak z ekonomického a předraženého důvodu. Vlády již nyní nejsou schopny sestavit rozpočet , buď nehorázně zadlužují nebo přicházejí se stupidním řešení jako ” okrademe ” důchodce nebo zvedneme daně všude a všem .Prostě předražená a rozežraná republika, kde všichni jenom hulákají chceme peníze se začíná hroutit . Nic jiného než návrat ke starému, minulosti osvědčenému levný stát na základě zemského uspořádání nepomůže. Tak to nepokažme přílišně aktivním přicmrndáváním .

 4. Vaše obavy pane P.T. Nyvlte takto intenzivně nesdílím, i když jim rozumím. Ostatně v poslaneckém návrhu zákona se ustanovením § 2 odst. 3 umožňuje užívat šachování orlice Moravy i ve zlatočervené variantě. Na druhé straně například v článku na adrese https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cechy-morava-zeme-cesko-ministerstva-resorty_2303260600_pik vytahují čeští nacionalisté, a to i jakýsi mladý odborník na právní dějiny z PrF MU, JUDr. David Kolumber, Ph.D., řadu argumentů, proč zákon nepřijímat, ale to z úplně jiných důvodů, než totéž (z důvodů jiných) navrhujete Vy. “Pragočeši” si vždy najdou nějakého rádoby odborníka (tento v článku dokonce označuje Jihočeský kraj pojmem “jižní Čechy, jeho argumentace je naprosto zvrácená, co to je za právníka s velkým doktorátem?) tzv. z Moravy, kdo je “zásadně proti”, aby se cokoliv ve vztahu k Moravě jakkoliv řešilo. Důvody těchto “Pragočechů” bývají často průzračně mylné nebo nesmyslné, ale přesto s nimi beze studu operují. Pro mě bude například zajímavé sledovat, jak se zákonodárci k ustanovení § 2 odst. 3 návrhu postaví; zda budou variantně zlatou tinkturu erbu podporovat nebo ne a proč.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*