Odešel Ernst Tugendhat, brněnský rodák a syn stavitelů světoznámé vily

V pondělí 13. března zemřel ve věku 93 let filozof a humanista profesor Ernst Tugendhat, moravský rodák a čestný občan Brna, který se vždy hrdě hlásil ke svému rodišti i zdejšímu odkazu své rodiny.

Ernst Tugendhat se narodil roku 1930 v Brně do dvojjazyčného prostředí rodiny, která po několik generací pracovala ve prospěch města – jeho rodiče Grete a Fritz Tugendhatovi nechali postavit vilu Tugendhat. Navštěvoval českou základní školu, ale v devíti letech musel se svou rodinou uprchnout před nacisty do Švýcarska a pak do Venezuely.

Filozov i obhájce lidských práv

Studoval klasickou filologii na Stanfordově univerzitě v Kalifornii a poté odbornou filozofii, řečtinu a latinu ve Freiburgu – mimo jiné u Martina Heideggera, který ho přivedl k analytické filozofii. Působil na univerzitách v Tűbingenu, Heidelbergu, Starnbergu a Berlíně, v Michiganu a v Santiagu de Chile. Ernst Tugendhat je svým významem, originalitou a vlivem srovnatelný s předními filozofy formujícími současné myšlení –Lyotardem, Derridou a Levinasem. Hlavními oblastmi jeho zájmu byly jazyková analýza, problém sebevědomí a etika. Z jeho díla vyšly v českém překladu Tři přednášky o problémech etiky, Logicko-sémantická propedeutika nebo Přednášky o etice.

Ernst a Herbert Tugendhatovi v brněnské vile. Zdroj Pinterest: https://pin.it/6f0H6Yx

Profesor Tugendhat se věnoval i činnosti na poli lidských práv, zejména pomoci uprchlíkům, exulantství a azylovému právu, a svými aktivitami v humanitární oblasti tak navazoval na rodinné tradice. V roce 2001 se stal čestným občanem města Brna.

Autor: red Zdroj: Město Brno Foto: wikimedia, Pinterest

Doporučujeme

10 Comments

 1. Je zde nutno dodat, že rodina Tugendhatova byla o brněnskou vilu okradena 3x. Němci, komunisty i postkomunisty. Je to velká ostuda, že současný režim, který se vydává za demokratický a hájící lidská práva třeba i v dalekém Tibetu, není schopen zařídit, aby se vila vrátila do vlastnictví potomků původních majitelů.

  • Pokud mám správné informace, tatínek z prvního manželství rozvedené paní Grety, pan Löw-beer, aby uchlácholil svého nadějného druhého zetě pana Tugendhata, financoval stavbu vily. Ale posléze ji převedl ne do vlastnictví rodiny Tugendhatových, ale aby optimalizoval svoje daňové odvody, účetně ji umístil do vlastnictví některé ze svých obchodních společností. Takovou obchodní společnost zabavili i s vilou nacisté, posléze Rudá armáda a posléze ji od SSSR získali komunisté resp. Československo (přechodně od roku 1946 do roku 1948 možná, posléze také účetně zlikvidovaná a fyzicky rozkradená, Moravskoslezská země). Po roce 1989 bylo parlamentem rozhodnuto, že budou vráceny zabavené majetky jen fyzickým osobám, ne osobám právnickým. Majetkové restituce všem osobám právnickým by zdejší stát (jinými slovy my, daňoví poplatníci) ekonomicky nezvládl. No a tak přišli původní obyvatelé vily o vlastnictví podle práva České republiky a zřejmě i podle práva Evropské unie. Tatínek a tchán Tugendhatů sice uspořil mezi oběma světovými válkami na daních ale jeho potomci pak následně nemohli nic vysoudit a nakonec majetek “symbolicky přenechali” městu Brnu. Krádež vily bych proto neviděl zase tak černě, potomci osob fyzických nemají s dávno zaniklými právnickými osobami, podle práva zdejšího státu, nic společného, za to mohou “poděkovat” pradědovi Löw-beerovi, nikoliv (jinak celkem zlodějské) České republice.

   2
   1
   • A ta tehdejší daňová optimalizace nebyla žádná legrácka – v hodnotě vily se tehdy dalo pořídit zhruba 50 (slovy padesát) běžných rodinných domů. Pan architekt Ludwig Mies van der Rohe dostal tehdy od paní Grety a od jejího táty pana Löw-beera pokyn projektovat vilu tzv. “bez kompromisů”, na peníze daňových poplatníků hledět v žádném případě neměl.

   • podle práva zdejšího státu….ano, dobře jste to napsal…podle práva zdejšího zlodějského státu. Začalo to tzv, Benešovými dekrety, které měly být dávno zrušeny a nejsou a to svinstvo pokračuje do dnešního dne. Vila Tugendhat je jedním z nich. To co jste napsal ohledně historie vily, je pouze bolševiky upravená historie, aby mohli okrást další lidi. Na to byli bolševici vždy experti.

 2. Jiří Kolářský. Práva bolševiků (Rudé právo), kteří se fakticky zmocnili státu již za války a Beneše (nezvoleného prezidenta), víceméně přinutili k vydávání tzv. dekretů, které sloužily jen bolševikům a k okradení tzv. třídních nepřátel a občanů německé národnosti. A Tungenthatové byli obojí. Ano, a závistivá lůza, naneštěstí voliči, tomu svinstvu po válce ještě tleskala. Takový je to národ. Fuj!
  To znamená, že v parlamentu a na soudech dodnes v rozhodující většině působí bolševici? V rozhodující většině momentálně naštěstí ne, ale o tom, že tam jsou nemůže být pochyb. A pak se nesmí zapomínat i na ty “jablka, která nespadla daleko od stromu” a v pozicích síly působí i nadále. Řada z nich jsou dnes zbohatlíci a dělají vše pro to, aby o svůj majetek a privilegia, která během “třídního boje” jejich otcové nebo dědové získali náhodou nepřišli. Vila Tugenthat je toho dobrým, ne-li čítankovým příkladem.
  Ale z jiného pohledu: Co špatného vidíte na tom, že si majitel nakládá se svým majetkem, jak uzná za vhodné, pokud je to v mezích zákona? Tady jde o princip. Ukradené má být okradenému navráceno. Žádné výjimky.

  • “Ukradené má být okradenému navráceno. Žádné výjimky.”
   Nechci se příliš zaplétat, ale například otázka církevních restitucí je velmi kluzké téma. A zejména pokud je dáte do spojitosti s valorizací o inflaci – u důchodců se letos valorizace ponížila, ale církvím nikoliv.

   Stát vyplatí náhradu za 44 % majetku v držení obcí, krajů nebo soukromníků, finanční formou – ve výši 59 mld. Kč v průběhu 30 let, tedy téměř 2 miliardy ročně. Stát nebude platit z této roční sumy úrok, ale připočte se k ní míra inflace.
   viz zákon č. 428/2012 Sb.
   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428

   • Good point! Avšak nevím jak to s těmi církevními restitucemi funguje. Tuším, že se tam roční valorizace neuplatňuje a tím ani závazek státu nenarůstá. U důchodů je valorizace špatně nastavena a proto dochází k nárůstu schodku na důchodovém účtu. Valorizace důchodů, aby byla spravedlivá vůči všem pracujícím, by se logicky měla odvíjet pouze od nárůstu průměrné mzdy. V některých případech jednorázová finanční pomoc potřebným důchodcům dává smysl.

  • Jasně, co má nebo může vlastník činit se svým vlastnictvím, relativizují právě ony “meze zákona”. Každý si je vyloží jinak. Za “normálních” okolností má rozhodnout soud. Ale když ty zdejší soudy jsou tak prolezlé bolševiky a jejich odrodilci, jak píšete… Naděje dědiců vily na udržení jejího vlastnictví byly proto už od okamžiku převodu nemovitosti na “neživotnou” právnickou osobu mizivé. Samozřejmě pozdější politický vývoj mohly nešťastné rodiny Löw-Beerů a Tugendhatů předvídat jen velmi omezeně. Jinak to vše je důvodem dnešní unikátnosti vily – nebýt krutého přerušení vlastnické linie, zapadla by více nebo méně necitlivě přestavěná v zapomnění, tak jako většina podobných staveb, které ve vlastnictví rodin (po právu) zůstaly. Díky jejímu zakonzervování pasivitou kolektivních vlastníků/nevlastníků zůstala relativně nedotknuta a po rekonstrukci městem je zemským, celostátním i celosvětovým unikátem.

   • Konkrétně na kterou právnickou osobu ( firmu Low – Beer ) ) a kdy paní Grete Tugendhad převedla svoji vilu včetně pozemků , když už máte ty informace ?

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*