Pokácené stromy z Břeclavi poslouží jako útočiště nejen pro brouky

Nové broukoviště mezi Ladnou a Podivínem

Vodohospodáři z Povodí Moravy vytvořili mezi Ladnou a Podivínem ve volné krajině velké broukoviště. Z devíti masívních kmenů zapuštěných do země vzniklo stanoviště, které poskytne ochranu organismům vázaným na dřevo. K výstavbě broukoviště vodohospodáři použili kmeny z Břeclavi, které byly pokáceny kvůli protipovodňovému opatření.

Nové broukoviště poskytne domov nepřebernému množství organismů u Ladenské strouhy mezi Podivínem a Ladnou. Pracovníci státního podniku vytvořili z devíti kmenů stromů stanoviště, které má po obvodu téměř dvacet a na výšku pět metrů.

„Kmeny stromů vytvářejí chráněný prostor pro četné druhy živočichů. Přitom se zdaleka nejedná pouze o hmyz, ale tato stanoviště vyhledávají například ještěrky, slepýši, užovky, ropuchy, hlodavci i drobné zpěvné ptactvo a šplhavci,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Instalaci broukoviště moravští vodohospodáři provedli na základě předchozích zkušeností z Olomouce či Uherského Hradiště.

Broukoviště lze spatřit z veřejně dostupné cesty mezi Podivínem a Ladnou, místo poskytl soukromý majitel. „Lokalita pro umístění broukoviště byla vybrána na základě spolupráce s panem Karlem Hrubým, který nám nabídl na svém pozemku místo pro jeho instalaci. Zvolené místo je pro vytvoření tohoto stanoviště perfektní, nachází se na přímém slunci, v okolí má pan Hrubý řadu významných krajinných prvků a lokalita nese pobytové znaky mnoha živočichů. Za spolupráci bych chtěl panu Hrubému poděkovat,“ říká Gargulák.

Druhý život pokácených stromů

Kmeny stromů použité na stavbu broukoviště byly přivezeny z Komenského nábřeží v Břeclavi, kde došlo k jejich pokácení kvůli připravované výstavbě protipovodňových opatření. “Část pokácených kmenů byla uznaná jako biologicky hodnotná pro saproxylofágní hmyz a proto jsme je využili na stavbu broukoviště. Zbývající kmeny budou z nábřeží odstraněny do konce listopadu,” informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Pokácené stromy nahradí po dokončení protipovodňové ochrany nová výsadba. Ta zahrnuje dvacet stromů složených z vrb a dubů. Práce na protipovodňových opatřeních na Komenského nábřeží v Břeclavi naplánovalo Povodí Moravy na příští rok a potrvají přibližně půl roku.

Budou spočívat v rekonstrukci stávající protipovodňové zdi, na kterou naváže stavba zdi zcela nové. Současný stav opatření podle vodohospodářů v těchto místech nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by zde mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto vodního toku.

Přečtěte si  Historické stopy v Kateřinské jeskyni: Od pravěkých kreseb až po podpisy z 19. století

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*