Prameniště Odry v novém. Přibyla naučná stezka i povalové chodníky

Stovky metrů nových povalových chodníků, které návštěvníkům zpřístupní podmočenou olšovou nivu a dovedou je až k obnovenému hornímu prameni Odry i k vyčištěnému a upravenému tzv. dolnímu prameni. K tomu nové informační tabule o významu tohoto evropského toku i regionu, kde pramení, lavičky i další mobiliář. V neposlední řadě pak dojde ke stabilizaci vodního režimu v pramenné oblasti této významné moravské řeky, která leží v lokalitě zasažené v minulých letech kalamitou. To vše je součástí nové Naučné stezky k pramenu Odry, kterou v minulých dnech dokončily v Oderských vrších Vojenské lesy a statky.

Přístup o víkendech a ve svátky

Pramen Odry se nachází ve Vojenském újezdu Libavá, proto je k němu přístup veřejnosti omezen na víkendy a svátky, kdy zde neprobíhá výcvik vojsk. Asi 1,5 kilometru dlouhá trasa k němu vede od bezplatného parkoviště v obci Kozlov z velké části po účelové komunikaci. Poslední část dlouhou asi 250 metrů lesníci VLS nově osadili povalovým chodníkem, jehož okolí je nově vybaveno informačními tabulemi a osazeno lavičkami a dalším mobiliářem. V rámci prací byl ale především vyčištěn a revitalizován tzv. horní pramen, obnovy se dočkal také dolní pramen krytý přístřeškem.

„Hlavním cílem byla především stabilizace vodního režimu v této oblasti, tak aby bylo prameniště tohoto významného evropského toku zachováno a nedošlo k jeho ohrožení v podmínkách vyvolaných změnami počasí v posledních letech. Jako lesní hospodáři jsme si vědomi významu lesních ekosystémů pro stabilitu vodního režimu v krajině. A spojit tyto kroky se zvýšením důstojnosti tohoto místa, o které projevuje každoročně zájem stále více návštěvníků, i s osvětou o přírodním významu celé lokality Oderských vrchů, nám přišlo jako dobrý nápad,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.

Místo smrků druhově pestrý les

Pramen Odry se dříve nacházel ve vzrostlém smrkovém lese, který Vojenské lesy po eskalaci kůrovcové kalamity nahradily novou druhově pestrou výsadbou. Na informačních tabulích, kterými je stezka osazena, tak návštěvníci najdou příběh tohoto místa od jeho prvního dochovaného záznamu před třemi stovkami let majitelem spálovského panství Karlem Ferdinandem Schertzem, informace o přírodním bohatství jeho okolí, ale také o lesnické správě Oderských vrchů či historii jejich osídlení.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Naučnou stezku vybudovaly Vojenské lesy vlastními silami s nasazením zaměstnanců státního podniku. „Na jaře počítáme ještě s několika drobnými úpravami, v současnosti si však o víkendech a svátcích mohou návštěvníci cestou k prameni naplno vychutnat zimní atmosféru Oderských vrchů,“ dodal Petr Král.

Odra je nejdelší řeka pramenící na Moravě. Celkově je 854 km dlouhá, z toho na území ČR 113 km (z části tvoří hranici Moravy a Slezska), 742 km v Polsku (včetně 187 km jako hraniční řeka mezi Německem a Polskem). Vlévá se do Baltského moře.

Autor: red Zdroj a foto: Vojenské lesy a statky s.p.

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*