Zprávy

Prameniště Odry v novém. Přibyla naučná stezka i povalové chodníky

Stovky metrů nových povalových chodníků, které návštěvníkům zpřístupní podmočenou olšovou nivu a dovedou je až k obnovenému hornímu prameni Odry i k vyčištěnému a upravenému tzv. dolnímu prameni. K tomu nové informační tabule o významu tohoto evropského toku i regionu, kde pramení. A také nové lavičky i další mobiliář. V neposlední řadě pak dojde ke stabilizaci vodního režimu v pramenné oblasti této významné moravské řeky, která leží v lokalitě zasažené v minulých letech kalamitou. To vše je součástí nové Naučné stezky k pramenu Odry, kterou v minulých dnech dokončily v Oderských vrších Vojenské lesy a statky. […]