Sedm set parkovacích míst i lanovka. Brno řeší dopravní napojení na multifunkční halu

Vizualizace brněnské multifunkční arény

Zajištění dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury plánované multifukční haly u brněnského výstaviště dostává konkrétní podobu. Vedení města schválilo projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. V plánu je téměř sedm set parkovacích stání, ale i patky pro lanovku.

O multifunkční hale u brněnského výstaviště jsme naposledy psali v tomto článku.

Projednávaná dokumentace obsahuje mimo jiné vybudování nové páteřní komunikace o délce 740 metrů, která zajistí propojení stávající mimoúrovňové křižovatky na Hlinkách s ulicí Křížkovského a s částí parkovišť. Nově vznikne 688 parkovacích stání. Vybudovány mají být přístupové chodníky, přístřešky MHD, zelené plochy, příjezdové a výjezdové komunikace, ale také železobetonové patky pro technologii připravované lanové dráhy.

Změny se dotknou dopravní i technické infrastruktury

Projekt a následující stavební práce předpokládají úzkou koordinaci s úpravami dopravního řešení zejména v místech západní části výstaviště. “Jedná se například o úpravu silnice I/42 na ulici Bauerova, prodloužení Křížkovského, úpravu dopravní obsluhy areálu koupaliště Riviéra a areálu Policie ČR, úpravu křižovatky u 4. brány veletrhů, přestavbu vozovny dopravního podniku v Pisárkách, umístění pěších lávek spojujících areál BVV a Riviéru, ale i další investiční záměry v této lokalitě,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Součástí návrhu je také vybudování technické infrastruktury.

„Dešťová voda z ploch řešeného území bude vedena systémem drenáží, retenčních a akumulačních rýh do uličních vpustí a následně kanalizačními přípojkami do kanalizačních řadů. Kromě řešení modrozelené infrastruktury je dle našeho vyjádření nutné, aby tak významná stavba byla obklopena nejen adekvátní kapacitou parkování, ale i vzrostlou zelení,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal podle kterého je záměr plně v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

Hala má stavební povolení

Projekt multifunkční haly již získal územní rozhodnutí i stavební povolení. Od podání návrhu v únoru 2019 uplynulo celých 850 dní. Nová hala bude sloužit sportu i kultuře.

Se vznikem dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení se také zpřesnily plánované kapacity pro různé využití arény. „Na rekord v návštěvnosti aspirují koncerty, během nichž mohou fanoušci na ploše stát. V takovém případě jich hala pojme až 13 300. Pokud by seděli, hudební zážitek si vychutná 9 700 lidí. Různé mohou být počty příznivců sportu, a to s ohledem na mezinárodní regule. Například u hokeje je to i s kotlem na stání 13 250 osob, na tenis, volejbal, basketbal, futsal či florbal je stanoven strop 12 000 návštěvníků,“ doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Přečtěte si  Díky podpoře z EU pořídí v Brně dalších 15 moderních obousměrných tramvají

Celková cena za halu a úpravy okolí přesáhne tři miliardy korun.

Zdroj a foto: město Brno

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*