Různé

Stavba brněnské multifunkční haly začne 18. září položením základního kamene

Zdá se že mnohaleté přípravy na stavbu nové multifunkční haly v Brně spějí do finále a od slibů a řečí se definitivně přejde k činům. Po tom co v červenci schválila Evropsaká komise, že na stavbu budou moci být použity veřejné finance v potřebné výši, nestálo již formálně stavbě nic v cestě. Původní proklamace, že se stroje pustí do práce ještě během letních prázdnin sice nevyšly, ale těch pár týdnů už v tomto zdánlivě nekonečném příběhu nehraje roli. Vypadá to, že stavba haly skutečně začne v druhé polovině září. […]

Sport

Stavbě brněnské multifunkční haly již nestojí nic v cestě. Evropská komise odsouhlasila využití veřejných financí

Ve čtvrtek dorazila do Brna pozitivní a dlouho očekávaná zpráva z Bruselu. Představitelé města Brna byli dnes informováni, že Evropská komise schválila, že na výstavbu multifunkční haly mohou být použit veřejné prostředky ve výši 204 milionů eur. K samotnému zahájení stavby tak zbývá pouze několik administrativních kroků. […]

Sport

Na Brno nezvyklá odvaha: Zastupitelé schválili úvěr 2 miliardy na multifunkční halu

Hlavním tématem posledního zasedání Zastupitelstva města Brna před letními prázdninami bylo financování projektu výstavby multifunkční haly. Materiál byl nakonec po diskuzi schválen, a to čtyřiceti zastupiteli. Na jednání byla také přijata aktualizovaná vyhláška o nočním klidu, podpora míří neziskovým organizacím, projednána byla i situace týkající se bytového domu Ibsenova. […]

Sport

Olomouční radní podpořili variantu výstavby multifunkční haly na ulici Velkomoravské ve spolupráci se soukromým investorem

Nevyhovující stav olomoucké hokejové haly je již roky předmětem dosud bezvýchodných jednání. Rada města Olomouce nechala zpravovat analýzu společností BeePartner, která měla posoudit tři možné varianty řešení: 1. Postupnou rekonstrukci stávajícího zimního stadionu a výstavbu nové malé haly, investorem by bylo město, 2. výstavbu projektu Multifunkční haly na Velkomoravské, investorem by byla společnost Nová Velkomoravská, a.s. 3. variantou je výstavba nové haly „na zelené louce“ se dvěma ledovými plochami, investorem by bylo opět město Olomouc. Na úterním jednání se radní přiklonili k výsledkům srovnávací analýzy, která jako nejvýhodnější označila projekt Multifunkční haly na Velkomoravské. […]

Sport

Největší strategický projekt Brna: Nová multifunkční hala nabídne 30 způsobů využití a kapacitu až 13 300 míst

Největší strategický projekt města Brna nadregionálního významu, multifunkční hala, nabídne špičkové podmínky pro pořádání kulturních, sportovních, veletržních a kongresových akcí na mezinárodní úrovni. Nabídne 30 různých způsobů využití a kapacitu až 13 300 míst. Výstavba vyvolává další investice, jako je například rozšíření kilometrového úseku velkého městského okruhu na Bauerově ulici. […]

Zprávy z Brna

Brno podepsalo smlouvu se zhotovitelem multifunkční sportovní haly. Čeká se už jen na schválení evropské dotace

Od okamžiku, kdy padlo rozhodnutí o výstavbě nové multifunkční haly u brněnského výstaviště, uplynuly necelé čtyři roky. Dnes byl dosažen další milník v realizaci tohoto největšího strategického projektu města Brna – primátorka a zástupci vybraného zhotovitele, společnosti HOCHTIEF CZ a. s., podepsali smlouvu. […]