Široký bulvár, zelené vnitrobloky i střechy. Příprava nové brněnské čtvrti pokračuje

Vizualizace bulváru nové čtvrti Trnitá

Dokončení územní studie nové čtvrti Trnitá představuje důležitý krok pro rozvoj jižní části Brna. Dokument určuje hlavní principy, podle kterých se území v těsné blízkosti historického jádra Brna bude v příštích letech rozvíjet. Obsahuje plánovanou výstavbu, stejně jako podobu veřejných prostranství nebo parků. Za studií stojí Kancelář architekta města Brna.

O nové čtvrti Trnitá jsme naposledy psali v tomto článku.

„Máme za sebou další velký krok, územní studie je pro město klíčový dokument pro stavbu nové čtvrti. Určuje totiž její celkové uspořádání, mimo jiné říká, jak mají vypadat ulice a veřejná prostranství, kde budou parky nebo jak objemná a vysoká bude zástavba. Studie bude sloužit jako výchozí podklad města pro jednání s investory a developery,“ vysvětlil městský architekt Michal Sedláček.

Základy nové čtvrti začnou vznikat souběžně s novým hlavním nádražím, na jehož podobu v této době Brno pořádá mezinárodní soutěž. Počítá se s tím, že první domy vyrostou kolem plánovaného bulváru a v blízkosti ulice Opuštěná zhruba do pěti let.

Územní studie nastavuje hlavní limity pro výstavbu v nové čtvrti. Například požaduje, aby v každém bloku bylo vždy zastoupeno alespoň 30 % bydlení a 30 % zeleně. “Pomocí závazných regulativů chceme zajistit, aby nová čtvrť byla smíšená a s převahou bydlení a aby zde byl dostatek zeleně a zelených vnitrobloků. Mimo jiné požadujeme, aby ve vybraných blocích byly přístupné terasy a vyhlídky jako veřejné prostory a aby všechny střechy byly navrženy jako zelené,” přiblížil obsah územní studie Sedláček.

Středem nové čtvrti bude široký bulvár

Nová čtvrť Trnitá nabídne bydlení až pro 15 tisíc lidí, veřejné a kancelářské budovy i široké možnosti trávení volného času. Podle studie se bude jednat o čtvrť lemovanou parkem a oživeným nábřežím Svratky s novým hlavním nádražím. Jejím centrem povede padesát metrů široký bulvár, který bude lemován obchody a službami v přízemí domů a stromořadími. Důležitými prvky bulváru jsou široké chodníky a pruhy pro cyklisty. Jeho součástí bude tramvajová a motorová doprava.

“Územní studie je pro Brno důležitý posun v přípravě nové čtvrti, tím dalším je teď výstavba potřebné infrastruktury a protipovodňových opatření. Součástí studie je také požadavek na zajištění správného hospodaření s dešťovou vodou jako ochrany před klimatickými změnami,” doplnil městský architekt.

Přečtěte si  Zoborožce odchovali díky maňáskovi, trik se v olomoucké zoo osvědčil

Kancelář architekta města Brna se aktuálně připravuje na projekt výstavby přírodě blízkých protipovodňových opatření na Svratce v úseku kolem nového hlavního nádraží. Na levém břehu vznikne městské nábřeží, na pravém břehu se počítá s parkem, který bude v případě povodní fungovat pro zadržování vody.

Nové trasy MHD

Tramvajová trať povede z centra bulvárem až k novému hlavnímu nádraží, odtud dále směrem k Plotní a mostu přes Svratku. Směry nezajištěné tramvajemi budou obsluhovány autobusy nebo trolejbusy. Vzniknout by měly dvě nové trasy – Brněnskou třídou souběžnou s Kolištěm ve směru k Lužánkám a ulicemi Vojtovou a Vinohrady přes Červený kopec k bohunickému kampusu.

“Současně s výstavbou nového nádraží předpokládáme výstavbu jižní části Velkého městského okruhu, který se kříží se stávajícím i budoucím kolejištěm a jeho stavba tak musí být koordinována s přestavbou železnice,” uvedl městský architekt Sedláček. Cílem stavby této části okruhu je kromě napojení nového nádraží alternativa průjezdu ulicemi budoucí nové čtvrti, jako jsou Opuštěná nebo Zvonařka, které tím podle Sedláčka mohou získat přívětivější podobu.

Jižní část Brna zůstávala desítky let zapomenutá kvůli rozhodnutí o poloze nového nádraží. V roce 2018 se Zastupitelé města, že nové nádraží bude stát u řeky, tím rozhodli také o další podobě nové čtvrti. Aktualizací území studie nové čtvrti byla pověřena Kancelář architekta města Brna v roce 2019. Jejím úkolem bylo navrhnout nebo zpřesnit dopravní a technickou infrastrukturu nové čtvrti, protipovodňová opatření, podobu ulic a veřejných prostranství, nastavit výškovou regulaci budov nebo určit významná místa vhodná pro vypsání architektonických soutěží. Studie bude sloužit jako podklad pro změny stávajícího územního plánu nebo úpravy návrhu nového, který má začít platit na konci roku 2022.

Podrobné informace o studii naleznete zde.

Zdroj a foto: KAM Brno

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*