Volební skandál České televize: “četníkovi” z Prahy pomáhá v brněnské kampani

Tomáš Töpfer na předvolebním videu.

Jen pár dní před senátními volbami čeká Českou televizi nepříjemné vysvětlování před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, možná i soud. Veřejnoprávní médium placené z koncesionářských poplatků občanů totiž zjevně porušuje pravidla vysílání, když napomáhá jednomu z kandidátů.

Veřejnoprávní média podle zákona nesmějí propagovat kandidáty. “V době od účinnosti těchto Pravidel a končící ukončením hlasování nesmějí být do vysílání programů České televize zařazeny pořady, v nichž účinkují kandidáti na funkci senátora,” uvádí se přímo v pravidlech České televize, které se týkají předvolebního vysílání.

Česká televize přitom jen v tomto předvolebním týdnu odvysílá několik episod seriálu Četnické humoresky. Potíž je v tom, že hlavní roli hraje Tomáš Töpfer, který zároveň kandiduje do Senátu. Navíc se jedná o obvod 55, tedy Brno a okolí, kde se seriál odehrává.

Okolnosti Töpferovy kandidatury zkritizoval jeden z jeho volebních oponentů Pavel Trčala. Připravuje stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a žalobu na Českou televizi.

“Česká televize dělá Tomáši Töpferovi reklamu těsně před volbami. Rozhodně si nemyslím, že se jedná o náhodu. Jejich kampaň je postavená na tomto televizním seriálu,” nechal se slyšet Trčala. Jeho slova potvrzuje podoba Töpferovy kampaně, která je skutečně postavená na odkazech na Četnické humoresky. Ostatně jedno z jeho volebních hesel zní “Četník se vrací na místo činu”.

Brněnský horolezec Pavel Trčala také poukázal na fakt, že Tomáš Töpfer kandiduje v Brně, ačkoliv žije v Praze. “Považuji za naprosto nekorektní v politické soutěži už to, že Tomáš Töpfer kandiduje u nás na Moravě, i když je z Prahy,” dodal Pavel Trčala.

Naše redakce se Tomáše Töpfera zeptala na jeho vztah k volebnímu obvodu a k Moravě. Na dotaz nereagoval.

Předtím za Prahu, teď za Brno?

Jednasedmdesátiletý Töpfer už v Senátu v minulosti působil, zvolen byl za pražský obvod 20 (Praha 4) v barvách ODS. S Prahou ho pojí i herecké angažmá a pozice ředitele Divadla na Vinohradech. Tentokrát to zkouší v brněnském obvodu 55.

Západ Brna a západní část okresu Brno-venkov aktuálně objíždí s četníky v uniformách, rozdává guláš s pivem a vypráví historky z natáčení. Nejedná se ale o herecká vystoupení. Na těchto akcích je představován jako kandidát do Senátu. Na plakátech visí jeho fotka v četnické uniformě stará dvacet let.

Přečtěte si  Brněnská diecéze představuje jako první úřad svého druhu novou vizuální identitu a moderní přístup ke komunikaci

Představitel četnického Arazima se ani nedostavil na předvolební debatu na televizi Nova. Pořádala se přitom v Praze. Zbytek protikandidátů musel na natáčení přijet z Brna. “My z Moravy jsme museli jet dvě stě kilometrů tam a zpátky, abychom se představili voličům. Tomáš Töpfer, který to má na Barrandov co by kamenem dohodil, se ani nedostavil,” zkritizoval chování svého protikandidáta Trčala.

Dvojí metr České televize

Na rozdíl od Töpfera se celá řada kandidátů v nadcházejících senátních a komunálních volbách nesmí objevit ve vysílání veřejnoprávních médií. Například právě Pavel Trčala pravidelně připravuje cestovatelský pořad pro Český rozhlas Brno. Tento pořad aktuálně nemůže být vysílán. Zprávám z Moravy to potvrdil Jiří Kokmotos, programový ředitel Českého rozhlasu Brno.

Zmínil také, že se aktuálně nevysílá ani jeden z pořadů, které připravuje jeden z kmenových zaměstnanců brněnského rozhlasu. Brání tomu jeho kandidatura na zadních místech kandidátní listiny ve Valašském Meziříčí. Pozastaveno je také vysílání vinařského seriálu, protože někteří z účinkujících vinařů kandidují.

Kandidáti do Senátu mají v Českém rozhlasu pouze stejnou možnost prezentovat své odpovědi na otázky v předem určených časových limitech. Šéf zpravodajství brněnského rozhlasu Aleš Winkler potvrdil, že Tomáš Töpfer využil této možnosti. Rozhovor nepřijel natočit do Brna, ale nahrál jej v Praze. Na rozdíl od svých protikandidátů, kteří vesměs žijí či pracují v tomto brněnském senátním obvodu.

Hrozí opakování voleb

Zatím není jasné, jak se bude kauza vyvíjet. Pochybení České televize je zřejmé, záleží však na postoji Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Může dojít i k opakování voleb, pokud tak rozhodnou soudci Nejvyššího správního soudu.

“Nejsme nepřátelé, ale soupeři. Jako sportovec jsem zastánce fair-play. Bylo by fér, kdyby pan Tomáš Töpfer kandidoval v Praze nebo v okolí a hlavně bez pomoci České televize,” dodal Pavel Trčala.

Autor: pjk, foto: Facebook Tomáš Töpfer, Česká televize

Doporučujeme


6 Comments

 1. Čekal snad někdo něco jiného ? ČT je televizí Čechů a stabilně prosazuje pražský centralistický názor. Nevím zda je opora v zákoně , ale Trčalova žaloba je zcela na místě. Morava si nemůže nechat všechno líbit ( už vůbec ne ve svém hlavním městě) i kdyby mělo dojít k opakování voleb !

  • Bohužel k opakování voleb by došlo jen na základě tzv. hrubého ovlivnění volební kampaně. A správní soudy za hrubé ovlivnění volební kampaně nepovažovaly ani to, že příznivci Ing. M. Zemana, CSc., a částečně i M. Zeman sám, označili během volební kampaně konkurenta prof. dr. J. Drahoše za gaye, tzv. “vítače” tzv. nelegálních imigrantů a za přítele tzv. Sudetských Němců. Vše z toho se později ukázalo jako sprostá lež, avšak hrubým ovlivněním to podle soudů nebylo. Můžeme očekávat, že odvysílání populárního seriálu veřejnoprávní televizí s volebním kandidátem v hlavní křišťálově čisté roli několik týdnů bezprostředně před volbami, doprovázené mohutnou osobní kampaní kandidáta přímo v regionu s využitím tematiky “četník se vrací”, hrubým ovlivněním bude?

  • Příznačná je taky obhajoba doc. Töpfera ve včerejším článku, umístěném na webu novinky.cz. Pan herec v ní tvrdí, že, cituji “kandidujícím lékařům se také nezakazuje během kampaně ordinovat, úředníkům úřadovat nebo řidičům autobusů řídit autobusy”, konec citace. Ale vždyť tomuto hereckému kandidátu se také nezakazuje hrát divadlo, učit studenty herectví, řídit divadlo, režírovat hry, atp., dokonce se mu nezakazuje ani objíždět volební obvod v kostýmu prvorepublikového četníka, to všechno přece může. Mohl by dokonce hrát, produkovat nebo režírovat divadlo na některém pódiu, které se nachází přímo v jím okupovaném volebním obvodu. Jen se veřejnoprávní České televizi zakazuje vysílat pořad, sledovaný téměř milionem diváků, z významné části diváků v okolí Brna, ve kterém v hlavní roli, nota bene křišťálově čistého prvorepublikového úředníka – četníka, působícího na území stejného volebního obvodu, kde kandiduje, kdy téma intenzivně v kampani využívá. Problém spočívá v ovlivňování kampaně veřejnoprávní televizí, ne v tom, co provádí kandidát, herec, producent, docent herectví, ředitel divadla atd. v jedné osobě – T. Töpfer, ten může přece stále činit, co uzná za vhodné.

 2. Aneb jak se praví: “Jaký je rozdíl mezi Pražákem a ostatními lidmi? Ostatní lidé se rodí z maminky zatímco Pražák je vychcaný…” A platí to i pro pražské instituce jako je Česká televize.

 3. V souvislosti s televizí a rozhlasem si dovolím upozornit, že od 15.9.2022 platí novela Zákona 231/2001 Sb. (Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání), kde je nové podivuhodné ustanovení o samoregulačním orgánu.
  §2, odst.2
  j) samoregulačním orgánem právnická osoba založená v souladu s právním řádem České republiky, jejímž prostřednictvím provozovatelé vysílání, poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo poskytovatelé služeb platforem pro sdílení videonahrávek sobě a ve svém zájmu samoregulací kultivují služby, které poskytují, do podoby příznivé pro jejich další rozvoj a za tím účelem se písemně zavazují dodržovat pravidla stanovená v etickém kodexu,

  k) etickým kodexem soubor pravidel pro provádění samoregulace přijatý jejími hlavními zúčastněnými subjekty, který stanoví zejména cíle samoregulace, postupy pravidelného, transparentního a nezávislého sledování a vyhodnocování plnění těchto cílů a mechanismus řešení stížností, včetně mechanismu prosazování přiměřených sankcí za porušení stanovených pravidel, …

  … nějak už tomu všemu přestávám rozumět …

  • Správné upozornění na § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Příznačné je, že tento mediální předpis má za 21 roků už 45 novel, skoro jako předpisy daňové. Je vidět, že lobbisté se ve vztahu k mediálnímu světu opravdu snaží. Norma, citovaná pod § 2 odst. 2 písm. j), se v předpise objevila až s účinky od 15. září letošního roku, to už je co říct.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*