Z měst a obcí

Na jihu Moravy se začínají prosazovat domovní čistírny odpadních vod. Pionýrem je Kuřimská Nová Ves

Především menší města a obce na jihu Moravy už několik let bojují za možnost řešit odkanalizování formou domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Starostovi Kuřimské Nové Vsi Davidu Lacinovi se nyní podařilo získat stanovisko krajských úředníků, které by mělo pro obce otevřít cestu k řešení tohoto palčivého problému. […]