Rozhovor

Morava se vrátí, až se lidé přestanou bát, říká právník

Jiří Kolářský je příkladem člověka, který “přesedlal” z technického oboru na humanitní. Právnické vzdělání mu nebylo jen příležitostí k lepšímu uplatnění na trhu práce, ale i k seznámení se s tím, jakým způsobem došlo k likvidaci zemské samosprávy komunistickou mocí. Právě toto poznání ho přivedlo k zapojení se do moravského hnutí. […]