Zprávy

Charita Olomouc vyhlašuje sbírku KUP OBĚD, která pomůže lidem v nouzi

Paní Pavlína přišla o domov, když jí zemřel partner. Dlouhá léta přežívala ve špatném zdravotním stavu v rozpadlém kravíně bez elektřiny a vody. V Domově sv. Kosmy a Damiána získala nejen střechu nad hlavou, ale i potřebnou podporu a zdravotní péči. Díky pomoci ze sbírky KUP OBĚD může mít plnohodnotnou stravu, která je vzhledem k jejímu vážnému zdravotnímu stavu nezbytná. V obdobné situaci se nachází téměř polovina klientů Domova sv. Anežky a Domova sv. Kosmy a Damiána. Charita Olomouc tak musí dlouhodobě řešit zajištění financí na stravu pro nízkopříjmové klienty. Z toho důvodu se Charita obrací na veřejnost s prosbou o podporu lidí v nouzi prostřednictvím sbírky KUP OBĚD. […]