Charita Olomouc vyhlašuje sbírku KUP OBĚD, která pomůže lidem v nouzi

Paní Pavlína přišla o domov, když jí zemřel partner. Dlouhá léta přežívala ve špatném zdravotním stavu v rozpadlém kravíně bez elektřiny a vody. V Domově sv. Kosmy a Damiána získala nejen střechu nad hlavou, ale i potřebnou podporu a zdravotní péči. Díky pomoci ze sbírky KUP OBĚD může mít plnohodnotnou stravu, která je vzhledem k jejímu vážnému zdravotnímu stavu nezbytná. V obdobné situaci se nachází téměř polovina klientů Domova sv. Anežky a Domova sv. Kosmy a Damiána. Charita Olomouc tak musí dlouhodobě řešit zajištění financí na stravu pro nízkopříjmové klienty. Z toho důvodu se Charita obrací na veřejnost s prosbou o podporu lidí v nouzi prostřednictvím sbírky KUP OBĚD.

Přibližně polovina klientů domovů pro osoby se sníženou soběstačností se nachází v hmotné nouzi. Kvůli nízkému příjmu klienti nejsou schopni pokrýt náklady na živobytí v podobě ubytování, pečovatelské služby, stravy a nezbytných osobních potřeb. „V domově pečujeme o základní potřeby klienta včetně celodenní stravy. V případě, že náš klient nemá z objektivního důvodu finance, aby hradil stravování, ubytování nebo péči o svou osobu, hradíme klientovi potřebné služby z vlastních zdrojů. Naše finance jsou však omezené a situace už pro nás začíná být dlouhodobě neudržitelná,“ vysvětluje Alexandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán.

Kvalitní strava je jedním z pilířů, na kterých stojí péče v domovech pro osoby se sníženou soběstačností. Klientům však po úhradě bydlení, pečovatelské služby a základních potřeb nezůstává na zajištění oběda dostatek peněz. Jen v loňském roce tuto pomoc potřebovalo 39 klientů. „V roce 2023 jsme od dárců v rámci sbírky KUP OBĚD obdrželi 77 698 korun, což bylo 818 obědů, další stravu pro naše klienty jsme museli dofinancovat částkou 801 542 korun,“ vypočítává Alexandr Dvořák. V Domově sv. Kosmy a Damiána bylo podpořeno ze sbírky KUP OBĚD 23 osob, Charita doplácela 642 952 Kč, v Domově sv. Anežky bylo podpořeno 15 osob, Charita doplácela 158 590 Kč, jen jeden uživatel služby Bydlení sv. Vincence byl plně podpořen ze sbírky KUP OBĚD.

Pavlína Vlčková

Těžká práce se podepsala na jeho zdraví

Pan Ivo pracoval dlouhá léta v lesích, kde si zvykl na klid a samotu. Od dětství měl špatné držení těla, jako drobný hubený chlapec nevážil nikdy víc než 50 kg. Těžká práce v lese mu na zdraví nepřidala. Po smrti maminky přišel o domov a pobýval na ubytovnách. Časté hospitalizace v nemocnici však vedly ke ztrátě i tohoto křehkého bydlení. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršil natolik, že nastoupil do Domova sv. Anežky. Pan Ivo se neobejde bez pomoci druhé osoby v oblasti osobní hygieny včetně přípravy a podání stravy a léků. Jeho chůze je velmi nestabilní, pohybuje se pomalu za pomoci berle, potřebuje doprovod k lékařům a na úřady.

Přečtěte si  Starobrno představilo nový design. Zdůrazňuje regionální pouto

V Domově sv. Anežky (DSA) se nachází 7 osob v hmotné nouzi. Jaká je finanční situace klientů domova líčí vedoucí Alžběta Kučerová: „Pro našeho klienta je k dnešku poměrný starobní důchod ve výši 7000 korun, což pokryje jen péči a část stravy, ubytování je doplaceno doplatkem na bydlení,“ přibližuje Alžběta Kučerová. V Domově sv. Kosmy a Damiána využívá finanční pomoc ze sbírky KUP OBĚD 13 klientů, z toho 10 klientů je pouze na dávkách hmotné nouze.

Ivo Šlesinger

Jak darovat oběd

Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc v duchu výzvy „KUP OBĚD a daruj tak teplé jídlo, které zahřeje na těle i na duši“. Finančním darem může dárce zakoupit oběd pro potřebného klienta. Lze rovněž volit mezi jednorázovou koupí jednoho oběda (cena jednoho oběda je 95 korun) anebo zaplatit celodenní stravu pro jednoho klienta, případně obědy na celý týden. Další možností je nastavit pravidelné příspěvky a stát se tak přímo patrony jednotlivých klientů. Dárci mohou přispět na konto 107-8921490207/0100, variabilní symbol: 3001, prostřednictvím QR kódu nebo na Darujme.cz.

Co všechno zakoupením oběda darujete našim klientům? Nejen kvalitní teplé jídlo, ale i základ pro stabilizaci (často i zlepšení) zdravotního stavu a také tzv. „něco“, na co se klienti mohou těšit. „Našim cílem je pomoci lidem, kteří propadají sítí sociálního zabezpečení a ocitají se tak ohrožení. Jedná se zejména o starší nemocné klienty bez zázemí, kteří potřebují kromě ubytování i péči druhé osoby a které není možné ubytovat ve standardních sociálních službách,“ doplňuje Alexandr Dvořák.

Autor: red Zdroj a foto: Charita Olomouc

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*