Různé

Tři spolky podaly žádost o uložení nápravných opatření. Inspekce podle nich zlehčuje ekologickou katastrofu na Bečvě

V červnu 2021 podaly spolky Arnika, Vsetínské fórum a místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou, žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v souvislosti s únikem velkého množství neznámých látek 20. září 2020, který vedl k následné otravě a úhynu živých organismů na mnoha kilometrech řeky Bečvy. Je to vůbec poprvé, kdy k postupu podle zmíněného zákona dochází. […]

Zprávy

Úhyn ryb na Dyji u Bulhar nezpůsobila malá vodní elektrárna, ale znečištění povrchových vod

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary. Dle závěrů vědců úhyn ryb nezpůsobil provoz malé vodní elektrárny, příčinou je znečištění povrchových vod. V nadjezí však probíhají procesy, které vykazují řadu anomálií a lokalitu je tak třeba podrobně monitorovat. […]