Různé

Odborníci varují: Pozor na nedostatek vitamínu D, v zimě může chybět

Zkracující se dny a ubývající sluneční paprsky mají významný vliv na hladinu vitamínu D v lidském těle. Každoročně na tuto skutečnost upozorňuje Světový den vitamínu D, který připadá na 2. listopad. Déčko, označované někdy také jako kalciferol, je důležité nejen pro růst a udržení správné struktury kostí, ale také pro správné fungování imunitního systému. […]

Fejetony Františka Synka

Stálé zdraví! Zdraví stálé!

V nezdravém ovzduší dnešní doby je přání pevného zdraví velmi vítané. V mém dětství a začínajícím mládí budil jeden pozdrav spíše rozpaky a úsměv. Přesto bych se k němu v této době rád vrátil. […]

Zprávy

Výzva lékařů: Nebojte se přijít s problémem!

Lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se stále častěji setkávají s případy, kdy se pacienti se zhoršujícími zdravotními problémy bojí navštívit svého ambulantního specialistu nebo praktického lékaře, většinou kvůli obavě z nákazy onemocněním COVID-19. Svůj zdravotní stav tak často nechají dojít do krajních mezí. […]

Věda a technika

Příběh pacientky: Měla štěstí, pomoc přišla rychle. Karolínu ve 21 letech postihla mozková příhoda

Karolína Vařáková (28 let) je mladá žena, kterou ještě jako studentku v 21 letech postihla cévní mozková příhoda. Mrtvici přežila a je bez následků, i když stále musí brát léky. Po uzdravení se zapojila jako dobrovolník do preventivního vzdělávacího programu Cerebrovaskulárního výzkumného týmu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nazvaného HOBIT (Hodina BIologie pro živoT). […]

Zprávy

Brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny testuje náramky, které pomohou pacientům s epilepsií

Na I. neurologické klinice FNUSA a LF MU probíhá v současné době pilotní projekt použití speciálních elektronických senzorů – náramků, které využívají vybraní pacienti s epilepsií. Náramek detekuje změny fyziologických parametrů v těle v průběhu velkých epileptických záchvatů. Projekt byl zahájen před třemi měsíci, prozatím náramky testuje 14 pacientů. […]

Pesticidy
Věda a technika

Moravští vědci zkoumají míru zatížení pesticidy u dětí a mladých rodin, reagují na zprávy o jejich nadměrném výskytu

Pro zajištění lepší úrody, kterou nezničí choroby, nebo na plevel se běžně používá široká škála pesticidů. Některé z nich ale mohou mít při dlouhodobém vystavení negativní dopady na zdraví lidí, a proto je jejich využívání různě omezeno. Je ale velice málo dostupných informací o tom, zda a jak jsou pesticidy zatížené populace dětí a mladých rodin. Proto odborníci z centra RECETOX na Masarykově univerzitě v Brně rozjíždí evropskou studii zaměřenou právě na ně. Projekt má zmapovat a srovnat situaci v ČR, Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemsku a Španělsku. […]