Olomouc rozšíří ochranu proti povodním, dokončuje náplavku

Olomouc připravuje čtvrtou fázi protipovodňových opatření. Pak bude systém kompletní.

Vedení Olomouce začíná s přípravou další fáze protipovodňových opatření. Třetí etapa by mohla začít stavět do pěti let. Po jejím dokončení bude systém ochrany města před velkou vodou kompletní. Součástí je i vznikající náplavka.

Stavba třetí etapy ochrany proti povodním se dotýká Klášterního Hradiska a navazujících obytných území. Podmíněna je přeložkami velkých inženýrských sítí i komunikace v Sokolovské. „Stavba bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů. Třetí etapa bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy,“ uvedl olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Konkrétně půjde o snížení levobřežní bermy, zvýšení stávajících hrází u Hradiska asi o jeden metr, doplnění zídek mezi černovírským mostem a mostem v Komenského ulici. Dále o uzavírací hráz vedenou podél místní komunikace z Černovíra do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka, a také o navýšení levobřežní hráze u Černovíra vybudované po povodni z roku 2006.

„Je to nepříjemné, drahé a mnoha lidem to komplikuje život. Lidská paměť už navíc vytěsnila, co to je povodeň, protože již dlouho nebyla. Ale nikdo z nás nemůže říci, kdy přijde její čas a bude potřeba ochránit životy i majetek,“ zdůraznil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Třetí etapa podle vedení města představuje šanci zajistit pestrost vodního prostředí, hloubkově strukturované koryto, případně vytvořit ostrov či náplavu v řečišti. „Tohoto cíle lze dosáhnout vypsáním architektonické soutěže, neboť nejde pouze o úsek řeky ve městě, ale o vazbu řeky a navazujícího veřejného prostoru. K tomu by mohlo dojít patrně letos na podzim,“ doplnil primátor Žbánek.

Nové mosty i náplavka

V současnosti se v centru města dokončuje stavba II.B etapy zahrnující vybudování dvou nových mostů v Komenského a Masarykově ulici. Rýsuje se také olomoucká náplavka, která nabídne prostor pro procházky a zábavu. První etapa v centru města nahradila v roce 2007 nevyhovující most u plynárny dvěma novými mosty a vybudovala obtokové rameno. Na ni po proudu řeky Moravy navázala II.A etapa, která rozšířila a zkapacitnila prostory kolem řeky.

Přímým pokračováním druhé fáze je IV. etapa, která byla rozdělaná na část IV.A, která v současnosti prochází povolovací fází, a IV.B, která je ve fázi intenzivní projektové přípravy. Důvodem předřazení čtvrté etapy před třetí etapu byla její jednodušší příprava.

Přečtěte si  Olomouční radní podpořili variantu výstavby multifunkční haly na ulici Velkomoravské ve spolupráci se soukromým investorem

„Všechny dosud vybudované a připravované etapy mají pouze dílčí efekt z hlediska ochrany obyvatel. Jejich smyslem bylo zkapacitnit koryto řeky Moravy tak, aby bylo schopné provést městem povodeň s průtokem šest set padesát kubíků za sekundu. Což je množství, které odpovídá 380leté vodě,“ upřesnila Ludmila Žaláková z útvaru hlavního architekta.

Zdroj a foto: město Olomouc

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*