Olomouc rozšíří ochranu proti povodním, dokončuje náplavku

Olomouc připravuje čtvrtou fázi protipovodňových opatření. Pak bude systém kompletní.

Vedení Olomouce začíná s přípravou další fáze protipovodňových opatření. Třetí etapa by mohla začít stavět do pěti let. Po jejím dokončení bude systém ochrany města před velkou vodou kompletní. Součástí je i vznikající náplavka.

Stavba třetí etapy ochrany proti povodním se dotýká Klášterního Hradiska a navazujících obytných území. Podmíněna je přeložkami velkých inženýrských sítí i komunikace v Sokolovské. „Stavba bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů. Třetí etapa bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy,“ uvedl olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Konkrétně půjde o snížení levobřežní bermy, zvýšení stávajících hrází u Hradiska asi o jeden metr, doplnění zídek mezi černovírským mostem a mostem v Komenského ulici. Dále o uzavírací hráz vedenou podél místní komunikace z Černovíra do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka, a také o navýšení levobřežní hráze u Černovíra vybudované po povodni z roku 2006.

„Je to nepříjemné, drahé a mnoha lidem to komplikuje život. Lidská paměť už navíc vytěsnila, co to je povodeň, protože již dlouho nebyla. Ale nikdo z nás nemůže říci, kdy přijde její čas a bude potřeba ochránit životy i majetek,“ zdůraznil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Třetí etapa podle vedení města představuje šanci zajistit pestrost vodního prostředí, hloubkově strukturované koryto, případně vytvořit ostrov či náplavu v řečišti. „Tohoto cíle lze dosáhnout vypsáním architektonické soutěže, neboť nejde pouze o úsek řeky ve městě, ale o vazbu řeky a navazujícího veřejného prostoru. K tomu by mohlo dojít patrně letos na podzim,“ doplnil primátor Žbánek.

Nové mosty i náplavka

V současnosti se v centru města dokončuje stavba II.B etapy zahrnující vybudování dvou nových mostů v Komenského a Masarykově ulici. Rýsuje se také olomoucká náplavka, která nabídne prostor pro procházky a zábavu. První etapa v centru města nahradila v roce 2007 nevyhovující most u plynárny dvěma novými mosty a vybudovala obtokové rameno. Na ni po proudu řeky Moravy navázala II.A etapa, která rozšířila a zkapacitnila prostory kolem řeky.

Přímým pokračováním druhé fáze je IV. etapa, která byla rozdělaná na část IV.A, která v současnosti prochází povolovací fází, a IV.B, která je ve fázi intenzivní projektové přípravy. Důvodem předřazení čtvrté etapy před třetí etapu byla její jednodušší příprava.

Přečtěte si  V Olomouci se začalo s vypouštěním jezové zdrže, oprava zdí řeky Bystřice začne po snížení hladiny

„Všechny dosud vybudované a připravované etapy mají pouze dílčí efekt z hlediska ochrany obyvatel. Jejich smyslem bylo zkapacitnit koryto řeky Moravy tak, aby bylo schopné provést městem povodeň s průtokem šest set padesát kubíků za sekundu. Což je množství, které odpovídá 380leté vodě,“ upřesnila Ludmila Žaláková z útvaru hlavního architekta.

Zdroj a foto: město Olomouc

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*