POSTŘEH: Stavební úřady na obce a kraje nepatří

Ilustrační foto

Právník a publicista Jiří Němec mě na stránkách Práva před časem zaujal chválou našeho krajského zřízení. Jeho hlavní výhodu spatřoval v tom, že si na něj už všichni zvykli. Nijak se přitom nezabýval otázkou, proč toto krajské zřízení nijak nepřispělo k mocenské a správní decentralizaci státu, kvůli čemuž bylo zřízeno, ale naopak jeho ekonomický a kulturní centralismus, zděděný po totalitním režimu, upevnilo. Při čtení jeho článků je tedy třeba zbystřit.

V pátečním Právu se pan Němec v článku Stavební úřady patří na obce a kraje zabývá novým stavebním zákonem, chválí odklad jeho účinnosti a jeho zamýšlenou revizi, protože tak jak byl v loňském roce schválen, by „pokoutně“ likvidoval spojený model a ohrožoval by základní princip veřejné správy, že má být a konat co nejblíž projednávané věci a občanovi. Opět mu uniká podstata.

Především, spojený model veřejné správy je model špatný. To potvrdily i vládní materiály. Není tedy třeba se obávat jeho likvidace, ale naopak ji vítat. Jde o organizačního a institucionálního „kočkopsa“, kdy výkon státní správy nepatřičně ovládají politické orgány územních samospráv. Tato skrytá politizace státní správy pak přispívá – jak konstatovala i důvodová zpráva k novému stavebnímu zákonu – ke korupčnímu a klientelistickému prostředí při jejím výkonu. To panu Němcovi uniká.

Státní správa není samospráva

Pokud jde o představu, že veřejná správa má být a konat co nejblíže projednávané věci a občanovi, to je obecně pravda. Je zde ale potíž s tím pojmem „veřejná správa“. Skrývá totiž v sobě další dva velmi rozlišné pojmy: státní správa a územní samospráva. Který měl pan Němec na mysli? Státní správu nelze bez rizika korupce a klientelismu přiblížit věci a lidem tím, že ji necháme provádět samosprávné orgány obcí a krajů. To lze bez tohoto rizika učinit jen prostorovým rozmístěním co největšího počtu odpolitizovaných stavebních úřadů, jak to ovšem dovolí rozpočtové možnosti státu a efektivita jejich správních činností.

Lze pak ještě také stavební věci úplně vyjmout z působnosti státní správy a předat je územním samosprávám. To by bylo to největší přiblížení věci a lidem. Místo stavebních úřadů pak by o výstavbě rozhodovala volená obecní zastupitelstva, nikoli však podle stavebního zákona, ale podle vlastního uvážení a nikoli ve správním řízení, ale hlasováním. Tudy asi cesta taky nevede.

Je zřejmé, že stavební úřady, vykonávající státní správu, by tedy měly patřit státu, nikoli obcím a krajům. K tomu nový stavební zákon – byť nedokonale – směřoval. Radost z odkladu jeho účinnosti a z chystané revize tedy není namístě.

Autor: Jaroslav Kupka, právník ve veřejné správě; foto: Pixabay

Doporučujeme

1 Comment

 1. Titulkem “Stavební úřady na obce a kraje nepatří” chtěl autor zřejmě říci, že nepatří do působnosti samosprávy.
  Ale ony tak úplně nepatří. Ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu je Ministerstvo pro místní rozvoj.
  Stavební úřady, stejně jako Finanční úřady, Městské a obecní úřady, Matriční úřady, Úřady práce, Živnostenské úřady, Dopravně-správní agendy, Veterinární správa, Pozemkové úřady, Celní úřady, Katastrální úřady … patří do systému státní správy.
  Nevím jak to vidí autor – ale je vskutku státní správa méně zkorumpovaná než místní samospráva?
  Je rozdíl, když výkon státní správy nepatřičně ovládají politické orgány územních samospráv nebo politické orgány stranických sekretariátů?

  Sedm důvodů pro neschválení nového stavebního zákona
  https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6812329&ht=stavebn%ED+%FA%F8ad

  Informační web územního plánování
  http://portal.uur.cz/urady-up-a-stavebni-urady/urady-up-a-stavebni-urady.asp

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*