Cestování a volný čas

Takto průhledná voda nebyla v Lednických rybnících již několik let

Na rybnících v lednické soustavě byla při posledním měření zaznamenána nezvyklá čistota voda. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) situaci v národní přírodní rezervace Lednické rybníky pravidelně monitoruje. V nedávné době tam došlo ke změně pachtýře na rybnících a úpravě podmínek rybářského hospodaření. […]

Zprávy

Oprava stezky na zkoušku: V Mikulově hledají nejvhodnější způsob opravy křížové cesty na Svatý kopeček

Svatý kopeček v Mikulově je nejnavštěvovanější rezervací v CHKO Pálava a ročně na něj zavítá asi 200 tisíc návštěvníků. Právě stále zvyšující se zatížení stezky způsobilo v posledních letech rychlé zhoršení jejího povrchu a stezka je pro návštěvníky rok od roku hůře schůdná. Naprostá většina z nich na vrchol totiž vystoupí po křížové cestě, která měří asi 900 m a vede z města až na vrchol. […]

Zprávy

Na Pálavě se šíří invazní klejicha hedvábná, správa CHKO usiluje o její úplnou likvidaci

Jedním z problémů naší přírody jsou invazní druhy – rostliny či zvířata, které se na naše území dostaly relativně nedávno (spolu)působením člověka, a díky svým vlastnostem a nepřítomnosti predátorů se rychle šíří, vytlačují druhy původní a jsou schopné místa svého výskytu zcela změnit. Známým příkladem je třeba pajasan žláznatý, který dokáže velmi rychle zaplevelit opuštěné pozemky a výrazné problémy působí například ve vinicích. […]