Názory a komentáře

Graubner jako pastýř moravského lidu selhal, prohloubil ponížení Moravy

K zprávě o novém pražském arcibiskupovi mám několik postřehů. Na srdci mi neleží ani tak zjevná personální krize katolické církve v ČR. Graubnerovo jmenování lze v tomto světle vnímat pouze jako prozatímní stav, než dojde k schválení řádného kandidáta; mezitím si na ose Vatikán-Praha musejí vyjasnit, co vlastně chtějí. Jde mi spíš o moravskou perspektivu celé záležitosti. […]

Z měst a obcí

Tři králové popřáli v Olomouci šťastný nový rok na dálku. Jednu tradici ale nevynechali

Před olomouckou katedrálou sv. Václava přáli letos Tři králové všem lidem dobré vůle šťastný nový rok pouze na dálku. Tradiční sbírka se totiž konala historicky poprvé online, lidé skupinky koledníků letos u svých dveří nepřivítali. Trojice koledníků tvořená pomocným biskupem olomouckým, prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc a olomouckým primátorem nicméně jednu tradici nevynechala. Navštívila olomouckého arcibiskupa a metropolitu moravského Jana Graubnera. […]