Fejetony Františka Synka

FEJETON: Pomáhali koně i krávy

Po dovolenkové anabázi v údolích lesů, vod a strání jesenických, se běh života vrátil do obvyklých kolejí. A protože je všeobecně známo, že důchodci nemají nikdy čas, tak i na moji maličkost se opět navalilo mnoho neodkladné práce! Vedle pravidelné údržby trávníků a keřů dvora a zahrady, přerostlých z dostatku vláhy i tepla, měl po tři podvečery přednost sběr brambor. Práce v dílně, pravidelný sběr hrušek na kvas, třetí sečení trávy a její sušení na seno pro chované králíky… […]