V Břeclavi vyroste zídka proti povodním, pokácené stromy nahradí nové

Komenského nábřeží v Břeclavi před zahájením stavby protipovodňových opatření.

Moravští vodohospodáři zahájí v dubnu stavbu protipovodňových opatření v Břeclavi na Komenského nábřeží. Stavba nové zídky zakončí budování ochrany proti velké vodě v zastavěné části města. Práce potrvají sedm měsíců.

Stavba protipovodňových opatření sestává z rekonstrukce stávající zídky a výstavbě zídky nové. Práce budou probíhat na pravém břehu Dyje v úseku od pomníku Jana Amose Komenského až téměř po točnu autobusů. Současný stav opatření v těchto místech podle vodohospodářů nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by zde mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto vodního toku.

„Naše stavební řešení spočívá ve vybudování nové protipovodňové zídky v celkové délce 377 metrů a kompletní rekonstrukci stávající zdi v délce 133 metrů. Výška koruny zdí bude shodná s úrovní protipovodňových zdí na protějším břehu Dyje, tedy maximálně do výšky 60 centimetrů nad terénem,” popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Část rekonstruované protipovodňové zídky vodohospodáři osadí zábradlím.

V dubnu tak dojde postupně ke zřízení staveniště, odstranění svodidel a zbourání stávající nevyhovující zídky. „Na to navážeme zemními pracemi, abychom mohli založit nové protipovodňové zdi. Součástí oprav bude i provedení opevnění koryta toku na konci úpravy úseku. Výstavba bude probíhat směrem od točny autobusů proti proudu,“ upřesnil Gargulák. Stavba má být hotová v říjnu letošního roku a vyžádá si náklady přibližně devět milionů korun.

Nová protipovodňová zídka na pracovním plánu

Pokácené stromy nahradí nové

Součástí stavby bude podle vodohospodářů také náhradní výsadba. “Aby bylo možné chránit obyvatele Břeclavi před povodněmi, muselo na konci loňského roku dojít k pokácení původních stromů. V místě proto proběhne výsadba dvaceti stromů. Vysazeno bude čtrnáct vrb a šest dubů,” informoval Gargulák.

Stromy budou sázeny ve svahu pod protipovodňovou zdí ve vzdálenosti patnáct metrů od sebe a čtyři metry od zídky. Dřevo z původních stromů vodohospodáři využili v zájmu ochrany životního prostředí na zbudování zcela nového broukoviště u Podivína.

Provádění stavebních prací si vyžádá některá dopravní omezení. Dopravní řešení předpokládá zjednosměrnění Komenského nábřeží ve směru od točny ke Kulturnímu domu včetně zajištění objízdných tras pro autobusovou dopravu. Na stavbu protipovodňových opatření má od září navázat rekonstrukce kanalizace na Komenského nábřeží.

Přečtěte si  Nová strategie ve Frýdku-Místku: Radnice odmění zubaře za pohotovostní služby dvěma miliony korun

Stavba protipovodňových opatření Břeclavi na Komenského nábřeží nepřímo navazuje na protipovodňová opatření, která Povodí Moravy dokončilo v roce 2019. Nová protipovodňová zídka zakončí i celkovou realizaci protipovodňových opaření v zastavěné části Břeclavi.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*