Vytěžené dřevo může z Vlárského průsmyku jen výjimečně, kvůli vzácným tesaříkům

Bukové lesy Vlárského průsmyku v Bílých Karpatech jsou domovem kriticky ohroženého tesaříka alpského. Tento evropsky významný druh nakladl vajíčka do dřeva, které bylo po těžbě ponecháno na místě. Za normálních okolností se musí hned vyvézt. Výjimečná situace ale vedla k tomu, že ochranáři výrazně omezili jeho odvoz mimo dotčené území.

O tesařících ve Vlárském průsmyku jsme už dříve psali v tomto článku.

Přítomnost nakladených vajíček ve vytěženém dřevě letos v létě potvrdil terénní průzkum. Odvozem dřeva by byla zdejší populace tesaříka alpského oslabována a poškozována. Předběžným opatřením byl proto v červenci odvoz dřeva ze všech skládek v oblasti zakázán. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), která je správcem CHKO Bílé Karpaty, teď vydala rozhodnutí, kterým je přesně definováno, jaká dřevní hmota a v jakém množství musí být ve Vlárském průsmyku ponechána, a to až do stádia úplného rozpadu.

Larvy tesaříka alpského se vyvíjejí několik let, čímž dochází ke kontinuálnímu překryvu jednotlivých generací. V pokročilejším stadiu rozkladu pak začínají dřevní hmotu osidlovat další vzácné druhy živočichů,” vysvětlil Tomáš Vondrejc z AOPK ČR.

Podle něj však část skládek bude muset být vyklizena, aby nedošlo k zablokování běžného hospodaření v porostech Vlárského průsmyku. “Tato dřevní hmota bude uložena na vhodné náhradní lokalitě. Tím bude zajištěna maximální ochrana všech stávajících vývojových stádií tesaříka alpského, a zároveň dojde k vytvoření vhodných podmínek pro vývoj budoucích generací,“ doplnil Vondřejc.

Tesařík alpský, evropský významný a kriticky ohrožený druh

Tesařík potřebuje mrtvé listnáče

Tesařík alpský je v podmínkách České republiky vázán především na buk. Potřebuje listnaté porosty s dostatkem mrtvého dřeva, o které je kvůli intenzivní lesnické činnosti a změnám v druhové skladbě našich lesů nouze. Na Moravě se vyskytuje pouze v lužních lesích na jihu Moravy, v Bílých Karpatech a Chřibech.

„Těžit a odvážet dřevo lze z Vlárského průsmyku bez problémů několik měsíců v roce. Věříme, že v budoucích letech bude dřevo po zimní těžbě odvezeno v souladu s nastavenými pravidly včas a nebudeme muset přistoupit k podobnému opatření jako letos,“ dodal na závěr Vondřejc.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Přečtěte si  ČEZ postaví ve Vítkovicích největší akumulátor v ČR. Pomůže stabilizovat energetickou soustavu

Související články

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*