Šest krajů se spojí v boji se suchem v povodí Dyje

Josef Gut (Svaz VKMO s.r.o.), Michal Marek (Czech Globe), Jan Hodovský (Asociace krajů ČR). Foto: Zdeněk Kolařík, MMB
Josef Gut (Svaz VKMO s.r.o.), Michal Marek (Czech Globe), Jan Hodovský (Asociace krajů ČR).

Trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí řeky Dyje, v regionu s napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí, v místě s výrazně se měnícími klimatickými podmínkami – takový je hlavní cíl programu SUWAC. Ten byl slavnostně představen a vyhlášen na konferenci, která se uskutečnila v pondělí 24. června na brněnské Nové radnici.

Konkrétním přínosem bude zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region, obyvatele, zemědělství i průmysl, fungování důležitých ekosystémových služeb krajiny, jako je ochlazování a zvlhčování klimatu nebo retence vody nebo dodržování mezinárodních závazků o udržení průtoků v řekách. Řeka Dyje vytváří druhé největší dílčí povodí v České republice, které pokrývá 15 % území ČR, žije v něm 1,5 miliónu lidí. Přestože v ČR teče prakticky jen na území Moravy, pro správu povodí je zapotřebí koordinace hned 6 krajů, zejména Jihomoravského a Vysočiny. Program by měl například pomoci definovat návrhy možných legislativních opatření a dosáhnout na financování plánovaných kroků.

S reálnými dopady klimatických změn se v Brně setkáváme čím dál častěji. Příkladem může být v horkých dnech vyšší počet výjezdů záchranářů k případům zapříčiněným dehydratací,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková .

V červnu Brno spustili dva nové dotační programy Zeleň střechám a Nachytej dešťovku, které mají pomoci zlepšit klima ve městě. Průběžně také instalujeme chytré vodoměry, průměrně až 8 500 kusů ročně – celkem by mělo být osazeno 43 000 odběrných míst. Tato zařízení pomáhají s významnými úsporami vody, protože jsou schopna až několikrát denně zaznamenat a přenést informace o spotřebě, z čehož je možné detekovat především úniky při poruchách na vnitřních rozvodech zákazníků.

Nositelem programu SUWAC bude stejnojmenný zapsaný spolek zakládaný třemi subjekty, kterými jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe, Svaz VKMO s. r. o., a Asociace krajů ČR. Dalšími členy by se měly stát obce nebo organizace, které mají zájem o řešenou problematiku, například Povodí Moravy, Brněnské vodárny a kanalizace nebo Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí. 

Obr: Povodí Moravy s.p.

Autor: red Zdroj: suwac.cz Foto: Zdeněk Kolařík, MMB

Související články

Přečtěte si  Oprava nevydržela ani pár hodin. Jihlava se potýká vandaly na hřištích

Doporučujeme


1 Comment

  1. Krásná mapa. Nádherně ukazuje nesmyslnost krajského zřízení. Šest krajů bude obhospodařovat jeden smysluplný územní celek. Děkuji

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*