Kultura

Sto let moravské charity oslaví fotografie Jindřicha Štreita

Letos uplynulo sto let od ustanovení dnešní Arcidiecézní charity Olomouc. Jubileum připomene výstava “Století charitního díla na Moravě”, která se uskuteční v olomoucké Galerii Biblio od 16. února do 12. března. Výstava snímků světově známého moravského fotografa Jindřicha Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi přiblíží profesionální sociální a charitní péči v průběhu celého století. […]

Zprávy

Pomoc pro domácnosti postupně rozdělujeme, ujišťují organizátoři sbírek po tornádu

Nedávný ničivý zásah tornáda v několika obcích na jihu Moravy vyvolal vlnu solidarity. Objevilo se několik sbírek, do kterých lidé stále přispívají. Objevily se obavy, zda pomoc postižené domácnosti skutečně dostávají pomoc. Zprávy z Moravy oslovily jednotlivé organizátory sbírek. Podle nich jsou vybrané peníze postupně rozdělovány, doputovaly už ke stovkám lidí. […]

Zprávy

Video: Domovy pro seniory jsou časovaná bomba, varují sociální pracovníci

V souvislosti s pokračující koronavirovou krizí poukázali lidé pohybující se v sociálním sektoru na velké potenciální nebezpečí. Souvisí především s domovy pro seniory, které nemají dostatek ochranných pomůcek. V takových prostorech, stejně jako například v komunitě bezdomovců, se může koronavirus velmi rychle rozšířit, což může mít v případě rizikové skupiny fatální důsledky. […]

Brno charita dům sociální služby Bratislavská
Zprávy

Charita v Brně dokončuje rekonstrukci domu sociálních služeb za 50 mil. Rozšíří nabídku služeb

V domě na adrese Bratislavská 58 dosud sídlily sociální služby zaměřené na lidi bez domova. Je v něm azylový dům, noclehárna, denní centrum i noční krizové centrum, které funguje v zimě. “Všechny tyto služby působí v zadní budově a jsou v provozu i po dobu stavebních prací. Na adrese zůstanou i po jejich dokončení,” uvedla Simona Císařová z Diecézní charity Brno. […]

trikralova sbirka
Zprávy

Do ulic vyrazí koledníci Tříkrálové sbírky. Potrvá dva týdny

Tisíce dobrovolníků v kostýmech tří králů dnes vyrazí vybírat do příspěvky při tradiční Tříkrálové sbírce, která se letos na celostátní úrovni koná podvacáté. Výtěžek sbírky půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Kromě příspěvků v hotovosti do zapečetěných kasiček dobrovolníků mohou lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS nebo je poslat na účet. Sbírka, kterou pořádá každoročně Charita Česká republika, potrvá do 14. ledna. […]