Fejetony Františka Synka

Ne všechno ruské je špatné

V tomto těžkém čase se již delší dobu snažím uvolnit myšlenky ze sevření strachu a obav co bude, když nebude na světě klid zbraní. Úmyslně se vyhýbám zmínce o zemi konkrétní a současně těžce zkoušené. Vždycky mně vadily války a lidské ztráty kdekoliv na Zemi. Vyhrazoval jsem se proti nim, padni, komu padni! Ne tak všichni veřejní činitelé. O to více mne dnes silně mrazí z jejich odpudivého vztahu ke všemu ruskému. […]

Kultura

Sto let moravské charity oslaví fotografie Jindřicha Štreita

Letos uplynulo sto let od ustanovení dnešní Arcidiecézní charity Olomouc. Jubileum připomene výstava “Století charitního díla na Moravě”, která se uskuteční v olomoucké Galerii Biblio od 16. února do 12. března. Výstava snímků světově známého moravského fotografa Jindřicha Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi přiblíží profesionální sociální a charitní péči v průběhu celého století. […]