Z měst a obcí

Ostravské rodiny chtějí bezpečnější město a dostupné bydlení. Polovina zvažuje odstěhování

Bezpečný veřejný prostor přátelský rodině, tak lze ve zkratce shrnout to, na co ostravské rodiny upozorňovaly nejčastěji v nedávno provedeném průzkumu. Cílem šetření bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života a to, jak vnímají vhodnost města pro rodiny. Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravské univerzita. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů. […]