Třebíč nádraží
Doprava

Třebíč se dočká moderního nádraží

Správa železnic zahájila kompletní rekonstrukci výpravní budovy v Třebíči. Práce potrvají do února příštího roku, zahrnují jak úpravy obvodového pláště objektu včetně fasády se zateplením, tak i modernizaci interiéru spojenou s jeho dispozičními změnami. Celkové náklady dosahují 27,5 milionu korun. […]

Zprávy

Rekonstrukce přivaděče posílí vysychající zdroj vody pro Jihlavsko

Státní podnik Povodí Moravy zahájil přípravné práce na rekonstrukci Jedlovského přivaděče. Cílem rekonstrukce je zajištění potřebného množství převáděné vody do vodárenské nádrže Hubenov v odpovídající kvalitě. Aktuálně probíhá inženýrská příprava celé akce. Samotné stavební práce budou zahájeny na jaře a dokončeny během podzimu letošního roku. […]

Křižanov nádraží železnice
Doprava

Začala modernizace železniční tratě u Křižanova, rekonstruují se i stanice

Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty/SŽDC) zahajuje celkovou přestavbu další části dvoukolejné magistrály přes Českomoravskou vrchovinu. Předáním staveniště tento týden začala rekonstrukce traťového úseku z Křižanova do Skleného nad Oslavou. Práce potrvají do dubna příštího roku. Během nich se výrazně zmodernizuje jak samotný mezistaniční úsek, tak obě železniční stanice. […]